Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia ZSE rozdelí 124 tis. eur na podporu aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom, ktorí sú inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V rámci grantových programov Výnimočné školy a Učíme sa spolu online mohli učitelia predkladať projekty, ktoré im pomôžu zrealizovať ich predstavu o kvalitnejšom školstve.

Dokopy nadácia podporí 50 projektov, s maximálnou výškou podpory 3 000 eur a ďalších 10 pedagógov, ktorí budú môcť rozvíjať svoje online zručnosti. O podporu sa mohli uchádzať učiteľky a učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Zlepšovanie procesu vzdelávania na Slovensku považuje Nadácia ZSE za prioritu už od svojho vzniku. Podporuje učiteľky a učiteľov, ktorí sa chcú vo svojom povolaní rozvíjať a aktívne prispieť k zmene vyučovania. Inak tomu nie je ani v prípade 50 čerstvo podporených projektov. Štvrtý ročníkgrantového programu Výnimočné školy reagoval na sté výročie skupiny ZSE rozpočtom navýšeným na 100 000 eur a maximálnou výškou podpory na jeden projekt na 3 000 eur.

Okrem 50 projektov podporených v grantovom programe Výnimočné školy dostane ďalších 10 pedagógov šancu rozvíjať svoje online zručnosti pri výrobe vzdelávacích materiálov v programe Učíme sa spolu online.

V aktuálnom ročníku sme dali šancu v drvivej väčšine novým pedagógom a ich nápadom. Najviac úspešných projektov máme tentokrát z Košického, Žilinského a Bratislavského kraja. Rovnako sme pokračovali aj v podpore online projektov, nakoľko stále vnímame pretrvávajúci význam online vzdelávacích príspevkov aj v časoch návratu k bežnej prezenčnej výučbe v školách. Veríme, že vzdelávacie videá a ďalšie digitálne formáty môžu byť nápomocné učiteľom, rodičom i žiakom kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva,“ uviedla programová riaditeľka nadácie ZSE Erika Škultétyová.

V rámci grantových programov v oblasti vzdelávania podporila doteraz Nadácia ZSE 190 projektov celkovou sumou 400 tis. eur.

Zoznam podporených projektov a pedagógov, ako aj informácie o programe sú k dispozícii na stránke Nadácie ZSE: https://nadaciazse.sk/projekt/vynimocne-skoly.

Značky: