Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti UNIQA poisťovne stále nahlasujú škody po silnej búrke, ktorá sa prehnala západným Slovenskom tento týždeň v stredu. UNIQA doteraz eviduje viac ako stovku hlásení od klientov, predbežná výška nahlásených škôd už dosiahla sumu 265 tis. EUR.  Búrka ničila hlavne pivnice a garáže domov, vozidlá boli poškodené následkom zatopenia či silného krupobitia.

Takmer 115 nahlásených škôd, ktorých výška sa odhaduje zatiaľ na 265 tis EUR – taká je doterajšia bilancia  búrky, ktorá prekvapila západ Slovenska tento týždeň v stredu. Silná búrka a vietor ničili hlavne obydlia, len nahlásené škody na domoch a domácnostiach dosahujú už teraz sumu 250 tis EUR, škody na vozidlách sú predbežne vyčíslené na 15 tis  EUR. Likvidátori UNIQA poisťovne však predpokladajú, že výška aj počet škôd môže ešte narásť.

Škody môžu klienti stále nahlasovať telefonicky, mailom alebo online prostredníctvom našej webovej stránky https://www.uniqa.sk/riesit-skodu/. Stav a riešenie svojej škodovej udalosti môžete sledovať online na našej stránke www.uniqa.sk.

Voda ničila  najmä garáže a pivnice domov

V rámci škôd na domoch a bytoch klienti hlásili najmä zatopenie objektov, keď následkom silnej búrky došlo vo viacerých prípadoch k upchatiu kanalizácií či dažďových rúr, čo spôsobilo zaliatie pivníc a chodieb v domoch. Išlo tiež o priame zatopenie vodou následkom zrážok ale aj vytopenie v dôsledku spätného prúdenia vody v kanalizácii. Poškodené sú najmä pivničné priestory, výťahové šachty a priestory pod úrovňou okolitého terénu. Časť tvoria aj škody spôsobené vniknutím atmosférických zrážok cez porušené strešné krytiny či obvodový plášť domu. Klienti tiež nahlásili odtrhnutie satelitných parabol a škody následkom výpadku elektriny, ktoré spôsobilo krupobitie a blesky. Škody na domoch, bytoch a zariadení domácnosti následkom búrky sa budú hradiť z poistenia nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré kryje aj živelné pohromy.

Poškodené veci nevyhadzujte bez súhlasu poisťovne

„Ak Vám zatopilo dom, pivnicu, či garáž, mali by ste vykonať všetky opatrenia, aby ste zamedzili zväčšeniu rozsahu škody. Zničené veci však odporúčame až do vykonania obhliadky nevyhadzovať. K vybaveniu škodovej udalosti je potrebný súpis poškodených vecí s udaním rozsahu poškodenia a je vhodné urobiť si aj vlastnú fotodokumentáciu,“  hovorí vedúci oddelenia likvidácie škôd na majetku UNIQA poisťovne Miroslav Dvoran. Väčšina poisťovní ponúka k poistke domu či domácnosti bezplatné asistenčné služby, ktoré môžu pomôcť aj v prípade takejto živelnej udalosti. „Asistenčnú službu môžete využiť  v prípade nápravy havarijného stavu, ktorý spôsobila záplava – pomôže s elektrinou, odvezie zariadenie domácnosti, ktorému hrozí poškodenie vodou a v prípade núdze zabezpečí aj náhradné ubytovanie,“ pripomína M. Dvoran z UNIQA poisťovne.

 Zatopené vozidlá a zničené karosérie následkom krupobitia

Vozidlá boli poškodené následkom zatopenia, ako aj spadnutými konármi stromov. Karosérie tiež ničilo silné krupobitie.  Predbežná výška škôd sa odhaduje na 15 000 EUR. Poškodené vozidlá budú hradené z havarijného poistenia, ktoré už v základnom poistení kryje aj škody spôsobené živelnou udalosťou.

„Ak došlo k poškodeniu vozidla v dôsledku živelnej udalosti, odporúčame kontaktovať call centrum poisťovne a nahlásiť škodu. Odporúčame tiež všetko zdokumentovať, fotografiami či videom a počkať na obhliadku poisťovne, ktorá zistí rozsah škôd. V prípade, že je vozidlo nepojazdné, cez asistenčnú službu si dohodnite odtiahnutie vozidla do servisu, ktorý vykoná diagnostiku vozidla,“ radí Martin Križan, vedúci oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA poisťovne.

Varovania pred zmenou počasia cez SMS

Klienti UNIQA poisťovne dostali v stredu  počas dňa varovania pred nepriaznivým počasím  prostredníctvom unikátnej služby MeteoUNIQA. Takmer 10 700 klientov poisťovne dostalo prostredníctvom sms správ lokálne varovanie pred intenzívnou búrkou s prívalovými dažďami, silným vetrom a krupobitím pre oblasť západného, severozápadného a juhozápadného Slovenska.

 „Rýchlym a lokálne cieleným elektronickým varovaním pred živlami vychádzame v ústrety našim klientom, ktorí tak dostanú včasnú informáciu o zmene počasia a môžu vykonať opatrenia, ktoré zabránia ďalším škodám,“  hovorí Martin Križan z UNIQA poisťovne.

Značky: