Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zimné podmienky ako sú sneh, mráz, ľad a námraza, sú každoročne spojené s mnohými rizikami, ktoré prinášajú špecifické škody. Väčšinu z nich kryje správne nastavené majetkové poistenie. Ponúkame rady, ako predchádzať takýmto udalostiam, čo robiť, ak už škoda nastala a kedy máte nárok na plnenie od poisťovne.

Vodovodné škody

„Najčastejšou škodou v zime býva podľa štatistík UNIQA prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu,“ hovorí manažér poistenia majetku UNIQA Zdeněk Hruška. Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako 7 dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes. Ak aj napriek tomu dôjde k škode na potrubí, platí, že poistenie kryje náklady na účelnú opravu, nie na kompletnú renováciu priestoru aj mimo miesta poškodenia. Nedá sa preto počítať s tým, že poistné plnenie uhradí napríklad aj novú dlažbu či obklady vo väčšej ploche, ako je nevyhnutne nutné. Pre prípad poškodenia majetku tretím osobám (napr. vodou uniknutou do spodných poschodí) slúži poistenie zodpovednosti. To je spravidla zahrnuté v poistení nehnuteľnosti (domu, bytu, domácnosti) ale dá sa uzatvoriť aj samostatne.

Pád snehu alebo ľadu z budov

Za tieto udalosti zvyčajne zodpovedajú vlastníci a správcovia budov, ktorí majú tiež povinnosť týmto prípadom predchádzať včasnou údržbou. Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa vždy skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo možné také nahromadenie snehu alebo ľadu predpokladať. Vlastníci alebo správcovia budov by preto mali na strechu namontovať snehové zábrany, ktoré nedovolia snehu voľne kĺzať po strešnej krytine, prípadne si včas objednať odpratanie u špecializovaných firiem.

Pokiaľ napriek tomu dôjde ku škode, môže si poškodený nárokovať náhradu z poistenia zodpovednosti vlastníka alebo správcu objektu. Aj poškodený by mal však preukázať, že postupoval opatrne a dodržal všetky bezpečnostné zásady.

„Výnimkou sú situácie vzniknuté z tzv. vyššej moci, teda kedy je príčinou škody nečakane silná a blesková živelná udalosť ako napríklad víchrica. V týchto prípadoch vlastník alebo správca podľa právnej úpravy za škodu nezodpovedá a nemôže byť teda ani uplatnené z jeho poistenia,“ pripomína Zdeněk Hruška z UNIQA.

Polámanie stromov námrazou a tiažou snehu

Pád stromov a vetiev vplyvom námrazy alebo veľkej snehovej vrstvy, ktorý poškodí majetok, možno tiež uplatňovať z poistenia nehnuteľnosti. Pri dojednaní poistenia nehnuteľnosti je vhodné pamätať aj na vedľajšie a doplnkové stavby na záhrade – napríklad na garáž, skleník, altánok alebo oplotenie. Ak strom alebo konáre z pozemku spadnú voľným pádom na cudzí pozemok a tam poškodia majetok tretej osoby, možno škodu uplatniť z poistenia zodpovednosti. Škodu na vozidle spôsobenú pádom predmetu na auto (napríklad strom) je možné kryť z havarijného poistenia. Aj tu však odporúčame v prípade nepriaznivého vývoja počasia radšej auto zaparkovať inde ako pod strom.

Poškodenie vozidiel na výtlkoch vo vozovke

V zimnom období vplyvom mrazov vznikajú na vozovkách výtlky, ktoré môžu spôsobiť pri jazde na vozidle škodu. Na poškodenie vozidla sa v takomto prípade vzťahuje havarijné poistenie a klient si ho môže uplatniť. Zároveň platí, že ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík, vzniká právo na poistné plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla.

Motorista sa však pri poškodení vozidla môže obrátiť s nárokom na náhradu škody aj na správcu komunikácie. Ak preukáže, že škoda vznikla práve v danom úseku (odporúčame mať fotografie škodového miesta a poškodenie vozidla) a to pri bežnej prevádzke (nie neprispôsobením jazdy stavu a povahe vozovky), má veľkú šancu s takýmto nárokom uspieť.

Značky: