Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Profesia zostavila rebríček záujmu zamestnávateľov o absolventov slovenských verejných vysokých škôl, ktorý už tradične sleduje, ako sa menia šance čerstvých absolventov zamestnať sa. Minulý rok pribudli príležitosti v hľadaní si práce absolventom strojníckych a technických fakúlt.

Rebricek-zaujmu-zamestnavatelov_nowat

Spomedzi fakúlt rebríček záujmu zamestnávateľov už niekoľko rokov po sebe vedie Fakulta informatiky a informačných technológií bratislavskej Slovenskej technickej univerzity. Životopis jej absolventa si v priemere pozrie 7 rôznych zamestnávateľov. Druhou v poradí je Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity a treťou Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. Viac ako šesť firiem si prezrie tiež životopis absolventov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity.

022015_zaujem-zamestnavatelov_fakulty_nowat

 

Zdroj: Profesia.sk

Oproti minulému roku najviditeľnejšie stúpol záujem o absolventov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity a Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Absolventom fakúlt technického zamerania pomohol vlaňajší nárast počtu pracovných ponúk do oblastí ako sú strojárstvo a výroba, kde medziročne firmy obsadzovali výrazne viac ponúk ako v predchádzajúcom roku.

Absolventom pomáha, ak majú prax. Uvádza ju 6% absolventov

Z absolventov, ktorí skočili školu v posledných troch rokoch, a vlani si hľadali prácu, odbornú prax alebo stáž počas školy vo svojich životopisoch uvádza iba 6% z nich.

Prax pritom absolventom v hľadaní si práce pomáha a zvyšuje záujem zamestnávateľov o desať percent oproti tým, ktorí ju nemajú.

Internshipy a prax v odbore z najžiadanejšej top dvadsiatky fakúlt najčastejšie deklarujú ľudia, ktorí skončili fakulty so zameraním na medzinárodné vzťahy alebo ekonomiku. Najmenej často počas školy praxujú ľudia s technickým zameraním.

022015_fakulty-a-prax_nowat