Nakupovanie na internete je ekologickejšie v porovnaní s klasickým nákupom v kamennej predajni. Emisie uhlíka sú nižšie v priemere o 36 %. Výraznú ekologickú záťaž tvorí najmä cestovanie prázdnym autom na nákup do kamennej predajne. 

Pri nakupovaní v kamenných obchodoch ja najväčším zdrojom emisií doprava. Celkovo generuje 2,5 násobne viac emisií uhlíka v porovnaní s najväčšou záťažou pri nakupovaní na internete – potrebou väčšieho množstva obalov. V prípade doručovania zásielok môže jedna plne naložená štandardná dodávka nahradiť viac ako 100 individuálnych jázd autom. „Nakupovanie na internete má výrazne pozitívnejší vplyv na ochranu životného prostredia ako sa doteraz predpokladalo.

Zasielkovna

Zdroj: Zásielkovňa

Princíp výdajných miest je jednoznačne najekologickejšou alternatívou. Dodávka so zásielkami ide len na jedno výdajné miesto a nie na každú adresu zvlášť v porovnaní s kuriérmi,“ konštatuje Alexander Jančo, Chief Executive Officer Zásielkovne na Slovensku. Pri výdajných miestach v okolí domova ľudia najčastejšie chodia peši a väčšinou to spoja s inými aktivitami ako je nákup potravín či návštevou lekárne. Zásielkovňa aktuálne pripravuje podrobnú štúdiu v ktorej bude analyzovať ekologické aspekty jednotlivých druhov nakupovania.

  • 36 % nižšie emisie uhlíka pri nákupe a dovoze tovaru cez internet v porovnaní s klasickým kamenným obchodom.
  • 10 % pokles emisií na doručovanie jednej zásielky v rámci vybudovaných moderných logistických centier.
  • 1 naplnená dodávka doručovateľskej spoločnosti sa vyrovná 100 jazdám na nákup do kamennej predajne.

Štúdiu vykonával za uplynulý rok Inštitút technológií a architektúry Real Estate Innovation Lab v Oxforde s podporou spoločnosti Prologis. Ten porovnával online nakupovanie s kamennými predajnami a ich vplyvom na životné prostredie. Súčasťou výskumu bolo viac ako 40 000 modelových situácií počas ktorých zistilo, že emisie uhlíka spojené s online nakupovaním sú v priemere o 36 % nižšie ako emisie produkované nakupovaním v kamenných obchodoch.

Zasielkovna

Zdroj: Zásielkovňa

A to napriek tomu, že cez internet vraciame viac objednávok a minie sa väčšie množstvo obalov. Najväčším zdrojom emisií pri internetovom obchode sú obalové materiály. Ide najmä o lepenkové materiály a individuálne obaly. Napriek tomu, že ide o zlomkový podiel v porovnaní s omnoho menej ekologickejšou dopravou tovaru.

Odborníci sa zamerali aj na experiment pri ktorom emisie lepenkových škatúľ boli nahradené emisiami papierových vrecúšok pri 80 % online nákupov. Doteraz bol e-commerce ekologicky udržateľným variantom nákupu v 75 percentách. Pri zámene lepenkových škatúľ za papierové vrecúška sa zvýšil podiel až na 90 %. Výmena krabíc za tašky a polstrované obálky znižuje objem a hmotnosť balíkov a tým prispievajú k väčšej ekologickosti a efektívnosti dopravy doručovaním.

K ďalšiemu zníženiu emisií v budúcnosti môže prispieť budovanie moderných logistických centier v blízkosti mestských zón a konsolidácia dodávok prepravovaných zásielok. Práve tie dokážu eliminovať emisie spojené s dopravou o 90 %. Samotná doprava je totiž najväčším zdrojom emisií pri nakupovaní. „Trendom by malo byť situovať tovar čo najbližšie ku konečnému spotrebiteľovi a tým aj minimalizovať finálnu dodaciu vzdialenosť a eliminuje preťaženosť dopravy. To zároveň skracuje dodacie lehoty a znižuje náklady maximalizáciou prepravnej kapacity vozidlového parku,“ konštatuje Alexander Jančo. Ďalšou možnosťou zvýšiť ekologickosť online nakupovania je v podpore budovania inteligentných budov, elektrifikácie vozidiel a využívania umelej inteligencie.

Značky: