Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nové faktory, ktoré musia vziať do úvahy tradičné obchody:
  • Štyria z desiatich nakupujúcich na celom svete využívajú pri nakupovaní svoje mobilné telefóny s cieľom porovnania cien
  • Rovnako štyria z desiatich kontaktujú priateľov alebo príbuzných, aby im poradili
  • Viac ako jedna tretina si odfotí výrobky, ktorých kúpu zvažuje
Online nakupujúci majú okamžitý prístup k porovnaniam cien výrobkov priamo v momente nákupu – ale teraz podobné nákupné správanie zavádzajú aj nakupujúci v kamenných obchodoch.
Spoločnosť GfK sa pýtala používateľov mobilných telefónov v 23 krajinách na aktivity, ktorým sa pravidelne venujú na svojich mobiloch pri nákupoch v kamennom obchode. Najčastejšie uvádzané odpovede zahŕňajú porovnávanie cien a kontaktovanie priateľa alebo príbuzného s cieľom získať radu (40 % pre každú z možností), nasleduje fotografovanie výrobkov, ktorých kúpu zvažujú (na úrovni 36 percent).

Polovica nakupujúcich na celom svete vo veku 20 – 29 rokov porovnáva ceny online počas nákupu v kamennom obchode
Z celosvetového hľadiska muži prevažujú nad ženami v oblasti pravidelného používania mobilného telefónu v kamenných obchodoch s cieľom porovnania cien (42 percent mužov a 37 percent žien). Najaktívnejšie sa v tomto smere správajú nakupujúci vo veku 20 – 29 rokov, z ktorých takmer polovica (49 %) uvádza, že v obchode pravidelne porovnáva ceny cez mobil, za nimi nasledujú spotrebitelia vo veku 15 – 19 a 30 – 39 rokov (obe skupiny po 45 %).

Pri pohľade na jednotlivé krajiny vidíme, že nakupujúci v Južnej Kórei, Číne a Turecku najčastejšie porovnávajú ceny v kamenných obchodoch s online ponukou (59, 54 resp. 53 percent spotrebiteľov z uvedených krajín), na druhej strane nakupujúci v Ukrajine, Južnej Afrike a Indii nezvyknú ceny porovnávať takto veľmi často, keď len 11, 15 a 17 percent potvrdzuje túto aktivitu.

PorovnávanieCienMobilom
Pre mužov aj ženy je rovnako dôležité kontaktovať priateľa alebo príbuzného
Z globálneho hľadiska používajú muži aj ženy svoj mobilný telefón v obchode rovnako často s cieľom kontaktovať kamaráta, známeho alebo člena rodiny, ktorý by im poradil pri nákupe (40 percent žien a 39 percent mužov uvádza, že takto žiadajú o radu pravidelne). Mladší spotrebitelia vo veku 20 – 29 rokov v tomto smere dominujú (48 percent) v tesnom závese za nimi nasledujú tínedžeri vo veku 15 – 19 rokov (47 percent) a na treťom mieste nasleduje generácia tridsiatnikov (vek 30 – 39 rokov s podielom 40 percent).

Uvedené čísla dokazujú, že fenomén „word of mouth“ (t. j. osobné odporúčanie produktu, služby alebo značky) alebo všeobecne rady od užšieho okruhu priateľov a príbuzných daného spotrebiteľa zohrávajú významnú úlohu priamo na nákupnom mieste v kamennom obchode počas samotného momentu rozhodovania sa o nákupe. Predavači a samotná empirická skúsenosť a zážitok z nakupovania v súčasnosti teda čelia novému a významnému vplyvu priamo na mieste nákupu.

Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, tak vidíme, že sú to najmä nakupujúci v Mexiku, Poľsku a Turecku, ktorí najčastejšie využívajú svoje mobilné telefóny na to, aby kontaktovali priateľa či člena rodiny a požiadali ich o radu počas nakupovania v kamennom obchode (s podielmi na úrovni 55, 53 a 52 percent nakupujúcich, ktorí uvádzajú, že tento spôsob využívajú pravidelne). Na porovnanie – nakupujúci v Japonsku, Indonézii a Nemecku žiadajú priateľov a príbuzných o radu najmenej často (len 16, 21 a 24 percent spotrebiteľov v daných krajinách).

Muži aj ženy si rovnako radi odfotia daný produkt, aby si mohli nákup premyslieť
Odfotiť si konkrétny produkt v obchode, aby si prípadný nákup mohli neskôr ešte premyslieť, je treťou najobľúbenejšou aktivitou nakupujúcich z hľadiska využívania mobilných telefónov v kamenných obchodoch. Z globálneho hľadiska sa v tomto smere muži a ženy nijak nelíšia (36 percent mužov aj žien uvádza, že si bežne odfotia tovar počas nákupu). Celkovo sú to najmä tínedžeri (vo veku 15 – 19 rokov) a mladí ľudia (vo veku 20 – 29 rokov), ktorí majú v tomto smere výraznejší náskok (44 percent, resp. 43 percent), po nich nasledujú spotrebitelia vo veku 30 – 39 rokov, z ktorých si tovar v obchode bežne odfotí až 39 percent.

Ak sa pozrieme na jednotlivé krajiny, najradšej si tovar, ktorý by si teoreticky mohli kúpiť v obchode, fotia opäť v Mexiku (49 percent), Číne (49 percent) a Turecku (47 percent) v porovnaní s niektorými ďalšími rozvíjajúcimi sa trhmi, ako je napr. India (12 percent), Ukrajina (13 percent) a Indonézia (16 percent) – tento trend je však nutné dôsledne monitorovať, pretože na uvedených trhoch evidujeme rastúcu úroveň penetrácie smartfónov.

Značky: