Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ako viete, od 1. júla začínajú platiť nové pravidlá pre preclievanie nákupov z mimoeurópskych internetových obchodov. Nové podmienky sa dotknú najmä ľudí, ktorí zvyknú robiť malé nákupy v nižších sumách, po novom budú musieť k nákupnej sume prirátať aj daň z pridanej hodnoty.  Nové pravidlá najviac zasiahnu práve lacné zásielky, ktoré do Európy putujú najmä z čínskych e-shopov.

 Malé nákupy do 22 eur boli až doteraz pri dovoze oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Od 1. júla 2021 bude však DPH účtovaná za všetok komerčný tovar dovezený do Európskej únie bez ohľadu na jeho hodnotu. Nakupujúci tak budú musieť počítať so zvýšením konečnej ceny, ale aj so zdržaním pri colnom konaní. „Navýšenie ceny, ani zdržanie samozrejme nebude veľké. I tak je ale možné, že časť zákazníkov, ktorí radi nakupovali lacnejší tovar z Ázie nebude zmeny akceptovať a preorientujú sa na domáce obchody,“ predpokladá Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD na Slovensku.

Samotné colné vyhlásenie môžu ľudia urobiť samostatne prostredníctvom portálu finančnej správy alebo im s touto povinnosťou pomôže okrem Slovenskej pošty aj kuriérska spoločnosť.

Zásielky z tzv. tretích krajín do hodnoty 150 eur sú aj naďalej oslobodené od cla, vzťahuje sa však na ne povinnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty. Tovar do tejto hodnoty však bude možné preclievať jednoducho, pomocou elektronického formulára.

Colné konanie nebude potrebné absolvovať v tom prípade, ak si internetové obchody z tretích krajín otvoria pobočky či sklady na území Európskej únie. Colné poplatky tak budú zarátané v konečných cenách internetového obchodu a aj doručovanie tovaru bude podstatne rýchlejšie.

Zmeny sú súčasťou celoeurópskeho projektu, ktorý si dáva za cieľ vytvárať spravodlivejšie trhové podmienky pre domáce a zahraničné internetové obchody. „Internetový obchod zažíva v posledných rokoch silný rozmach a stal sa súčasťou bežného života ľudí. To si samozrejme vyžiadalo aj nové pravidlá. Ich cieľom je zrovnoprávniť domáce e-shopy z Európskej únie a z tretích krajín tak, aby mali spravodlivejšie podmienky na podnikanie,“ vysvetľuje Peter Pavuk.

Značky: