Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Trojica študentov v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia vyvinula aplikáciu, ktorá sa stane aktívnym pomocníkom pre ľudí so zrakovým znevýhodnením. Riešenie je vyvinuté na báze Internet of Things, ktoré bolo v Košiciach v oblasti Digital Health použité po prvýkrát. Týmto projektom sa Košice posúvajú bližšie k vízii Smart City.

Nápad pomôcť ľuďom so zrakovým postihnutím a zjednodušiť im návštevu múzea s využitím technológií prišiel v roku 2017 na Hackathone, ktorý pravidelne organizuje spoločnosť T-Systems Slovakia.

Témou minulého ročníka bolo Hackni si život, preto sme sa snažili nájsť sféru, kde technológie môžu naozaj vylepšiť život a mať pritom aj prínos,” spomína Marek Haluška, jeden z developerov.

Aplikovateľnosť systému Sám v múzeu sa IT spoločnosti zapáčila natoľko, že Filip Hudzík, Veronika Matejová a Marek Haluška z Technickej univerzity v Košiciach dostali ponuku pracovať na svojom nápade a dotiahnuť ho do konca.

Za 24 hodín sme prišli s funkčným prototypom. Firma nám poskytla plnú podporu – finančne, realizačne a aj v rámci komunikácie s inštitúciami či organizáciami, ku ktorým by sme sa my sami ako študenti dostávali ťažšie,” vysvetľuje Veronika Matejová.

Projekt Sám v múzeu funguje vďaka zariadeniam Location Beacons, ktoré medzi sebou komunikujú prostredníctvom bluetooth a vedia určiť polohu človeka v interiéri. Študenti si uvedomili, že svoju polohu v budovách potrebujú vedieť predovšetkým ľudia, ktorí nevidia svoje okolie. Ich prvotný plán bol zaviesť zariadenia Beacons do nemocníc. Vďaka T-Systems Slovakia, ktorá podporuje talenty v regióne a ich idey posúva až k reálnym projektom, sa stretli s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Filip Hudzík predvádza aplikáciu zástupcovi spoločnosti T-Systems Slovakia Jurajovi Girmanovi

Na stretnutí sme únii predostreli náš návrh. Povedali nám, že nemocnice nie sú práve ideálny priestor, pretože tam to už nevidiaci či zrakovo postihnutí poznajú, prípadne ich sprevádzajú lekári. Naviedli nás preto na múzeum ako ideálne miesto, kde sami nemôžu ísť,” spomína Veronika Matejová.

Je to skvelá príležitosť, ako podporiť samostatnosť a sebadôveru hendikepovaných ľudí aj vďaka smart technológiám, ktoré sa rozširujú aj medzi nich a značne im uľahčujú život,” vyjadril sa Branislav Mamojka, predseda ÚNSS.

Technológia, ktorá vznikla ako nápad počas akcie pre študentov a pretavila sa do reálneho projektu aj za podpory Innovation Hub Košice a EIT Health, bola 11. decembra 2018 o 9.00 hod. slávnostne zavedená a spustená v expozícii Rodošto Východoslovenského múzea (VSM) v Košiciach na Hrnčiarskej 7. Hlavne vďaka aktívnej podpore riaditeľa VSM PhDr. Roberta Polláka a zamestnancov múzea mal vývoj projektu hladký priebeh, kde všetky zúčastnené strany mali spoločný cieľ a víziu.

Časom by sme chceli, aby naša aplikácia možno nahradila ľudského sprievodcu zrakovo postihnutých a poskytovala viac intuitívnych možností. Dodaním projektu sa naša misia nekončí, chceme pokračovať v jeho vývoji a štúdii poznatkov, ktorých pri tomto projekte získame. Názov projektu Sám v múzeu nemá evokovať to, že je v ňom slabá návštevnosť, ale to, že každý človek, aj slabozraký, vie byť autonómny a samostatný v múzeu. To je aj túžba ľudí z únie,” uzavrel Filip Hudzík.

Značky: