Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Zničené podlahy a zatečené maľovky sú najčastejšie škody v našich domovoch
  • Každý deň nahlásia klienti Allianz – SP minimálne jeden požiar
  • Poistite svoju domácnosť výhodne

Zhorený nábytok, zničené podlahy alebo skraty spotrebičov v rodinnom dome, byte alebo v rekreačnej chate. Allianz – SP denne rieši škody na budovách a v domácnostiach svojich klientov. „Najčastejšími poistnými udalosťami v domácnosti sú vodovodné škody, najmä prasknuté potrubia a roztrhnuté radiátory a následne zničené podlahy a koberce, alebo zatečené steny a maľovky. Veľmi časté sú aj požiare. V súčasnosti máme každý deň nahlásený minimálne jeden požiar. Pri nich ide o rozsiahle škody, keď je kompletne zhorený alebo zadymený nábytok a ostatné zariadenie,“ upozorňuje hovorkyňa Allianz – SP Lucia Muthová. Príčinou častých požiarov sú najmä skraty na elektroinštalácii. „Klienti často podcenia revíziu elektroinštalačných zariadení a komínov, prípadne je revízia spravená neodborne a nekvalitne,“ dodáva Lucia Muthová.

Časté škody v domácnosti spôsobujú aj živelné pohromy, najmä atmosférické zrážky a víchrice. Silný vietor poškodí strechu, cez ktorú zatečú obvodové múry, podlahy a nábytok. Medzi „škodcov“ našich domácností patria nezriedka aj zlodeji, ktorí majú zálusk na hodnotné zariadenie. „Pri krádežiach v domácnosti klienti najčastejšie hlásia odcudzenie elektroniky, ale aj rodinných šperkov, najmä zlata,“ bilancuje Lucia Muthová.

Ohodnoťte správne svoje cennosti

Ak chcete ochrániť všetko hodnotné a cenné pred spomínanými „vodnými rizikami“, požiarom a ďalšími škodcami ako víchrica, krupobitie, úder blesku, výbuch ale aj krádež či vlámanie,  je potrebné si okrem samotnej nehnuteľnosti poistiť aj svoju domácnosť. Komplexné poistenie domácnosti ochráni všetky hnuteľné veci, ktoré v budove máte. Teda ľudovo povedané „všetko, čo vypadne, ak by ste budovu otočili naruby“, – nábytok, sedačky, elektroniku, spotrebiče, koberce, ale aj šperky a ďalšie cennosti. Pri poistení domácnosti je dôležitý najmä vhodný výber predmetov poistenia (napr. elektronické a optické prístroje, cennosti, umelecké diela a starožitnosti, ostatné hnuteľné veci v budove) a tiež správne zvolená výška poistnej sumy. Tú si stanovuje klient sám a mala by zahŕňať reálnu hodnotu všetkých hnuteľných vecí, ktoré si chce klient poistiť. „Najčastejšou chybou, s ktorou sa stretávame pri poistení je dojednanie nízkej poistnej sumy, ktorá nezodpovedá reálnej hodnote vecí. Pri vzniku poistnej udalosti tak poisťovňa škody preplatí len do výšky stanovenej poistnej sumy a klient si nemôže obnoviť svoju domácnosť v hodnote, ktorú mal pred vznikom poistnej udalosti,“ upozorňuje Lucia Muthová.

Poistite si svoju domácnosť so zľavou

Aktuálne môžete v Allianz – SP získať komplexnú ochranu vašej domácnosti podľa vami vybraných rizík so zľavou až do výšky 60 percent. Zľava platí pre dva z troch ponúkaných poistných modulov, a to modul Optimal (zľava 60%) a modul Štandard (zľava 50 %), pri dojednaní poistnej sumy pre skupinu vecí Ostatné hnuteľné veci v budove vo výške minimálne 15-tisíc eur. K poisteniu domácnosti je možné so zľavou dojednať aj poistenie zodpovednosti, poistenie náhrobného pomníka a poistenie skla.

Značky: