Národná diaľničná spoločnosť od štvrtka 22. decembra ponúka všetkým motoristom v predpredaji elektronické diaľničné známky s platnosťou od 1.1.2023 alebo odo dňa úhrady (prípadne od zvoleného dátumu) do 31.1.2024.

Ročná diaľničná známka bude už v novej cene, teda za 60 eur, keďže prvý možný deň jej platnosti je rovnaký, ako začiatok účinnosti nariadenia vlády o zvýšení cien elektronických diaľničných známok. 

Najpohodlnejší nákup je cez oficiálny portál www.eznamka.sk

Pri nákupe eznámky sú ako prvé v ponuke eznámky na rok 2023. Nižšie pod nimi sú naďalej umiestnené elektronické diaľničné známky s platnosťou na rok 2022, najmä pre motoristov, ktorí potrebujú krátkodobú elektronickú diaľničnú známku ešte v dňoch roka 2022.  Tieto známky sú však výrazne označené šedou farbou, akoby neaktívnou. Preto dôrazne upozorňujeme motoristov, aby boli pri kúpe pozorní a volili správny druh eznámky. 

 Veľký prehľad zmien

  • 365-dňová diaľničná známka

Cena 365-dňovej diaľničnej známky narastie z terajších 50 eur na 60 eur. Do konca roka si ju motoristi môžu kúpiť za pôvodnú, nižšiu cenu, od 1.1. bude jej cena vyššia. Tento druh elektronickej diaľničnej známky platí 365 dní odo dňa úhrady alebo od dátumu, ktorý si zvolí zákazník ako začiatok platnosti. Upozorňujeme, že pokiaľ si zákazník zvolí platnosť od 1.1.2023, tak už zaplatí za 365-dňovú známku 60 eur.

  • Mesačná diaľničná známka

Cena mesačnej diaľničnej známky vzrastie z doterajších 14 eur na 17 eur. Platí to isté, ako v predošlom prípade, k zmene dôjde od 1.1.2023. Tento typ elektronickej diaľničnej známky platí 30 dní od úhrady alebo od dátumu, ktorý si klient zvolí.

  • 10-dňová diaľničná známka

Najkratší druh diaľničnej známky bude od Nového roka drahší o dve eurá, cena 10-dňovej známky sa zvýši z 10 eur na 12 eur.

  • Ročná elektronická diaľničná známka

Cena ročnej diaľničnej známky narastie z 50 eur na 60 eur. V starej cene ju už nebude možné kúpiť, keďže jej najskorší deň platnosti je od 1.1.2023, odkedy platí nariadenie vlády. Táto známka má zadefinovanú platnosť od 1.1. daného roka (alebo odo dňa úhrady, prípadne od dátumu, ktorý si zvolí klient) do 31.1. nasledujúceho roka.

Zaujímavosti

  • Za 11 mesiacov roka 2022 bola najobľúbenejšou známkou medzi motoristami 365-dňová známka, tvorila zhruba 48 % z celkového predaja známok. Na druhom mieste bola 10-dňová známka (24 %) a na treťom je ročná známka s podielom zhruba 20 %.
  • Celkovo za 11 mesiacov roka NDS predala viac než štyri milióny kusov elektronických diaľničných známok v celkovej hodnote približne 81 miliónov eur. Najobľúbenejším miestom nákupu diaľničnej známky je web, tvorí vyše 57 % predaja. Druhú priečku obsadzuje nákup priamo v obchodnom mieste, tvorí to zhruba 38 % predaja. Zvyšné percentuálne podiely tvoria predaje cez mobilnú aplikáciu či mýtomat.
  • V rámci predajných miest jednoznačne vedie informačné centrum na hraničnom prechode D2 Brodské – Břeclav, kde sa za toto obdobie predalo 140 000 známok v celkovej hodnote takmer 1,5 milióna eur.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.