Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Rozšírenie kompatibility platformy Nebula o bezpečnostné zariadenia série ATP (Advanced Threat Protection = pokročilá ochrana pred hrozbami) je dobrou správou pre zákazníkov aj poskytovateľov riadených služieb. Dôvody vysvetlí Petr Koudelka Senior Sales Engineer zo spoločnosti Zyxel.

Zdá sa, že vo svete informačných technológií je dnes všetko poskytované „ako služba“ z cloudu. To ale samozrejme neznamená, že by ste sa obišli bez hardvéru– klientských zariadení a sieťovej infraštruktúry slúžiacej k prístupu k aplikáciám a službám, ktoré sú hosťované v cloude.

Asi by ste len ťažko našli užívateľa, ktorý sa cloudu bráni a neocení jeho obrovskú flexibilitu vrátane možnosti pristupovať k aplikáciám a službám odkiaľkoľvek a na diaľku spravovať softvér, zariadenia, siete, zabezpečenia a ďalšie prvky IT systémov.

S ohľadom na rastúcu popularitu cloudu v poslednom roku neustále rozširujeme skupinu zariadení podporovaných našou vlastnou platformou Nebula pre správu sietí v cloude. Začiatkom tohoto roku sa táto rodina zariadení s veľkým úspechom rozrástla o kompletnú sériu Zyxel USG FLEX.

Prichádzajú ďalšie skvelé správy

Dnes môžeme s radosťou oznámiť, že kompatibilitu platformy Nebula sme novo rozšírili o firewally ZyWALL ATP, ktoré poskytujú pokročilú ochranu digitálnych zariadení vyžadujúcich najsilnejšiu úroveň zabezpečenia.

Spojenie platformy Nebula s produktami ATP je skvelou správou pre našich zákazníkov aj partnerov z radov poskytovateľov riadených služieb, a to hneď z troch dôvodov.

Za prvé, Nebula si medzi našimi zákazníkmi k dnešnému dňu získala mimoriadnu popularitu, pričom schopnosť konfigurovať a spravovať pokročilé bezpečnostné zariadenia v cloude predstavuje jej
ďalšiu silnú stránku.

Za druhé, tento krok zvyšuje atraktivitu našej rodiny produktov ATP, pretože bezpečnostné zariadenia je možné novo riadiť lokálne aj na diaľku, čo ocenia nielen zákazníci z radov koncových užívateľov, ale aj  poskytovatelia riadených služieb.

A tretím, a možno najdôležitejším, dôvodom je to, že  je možné pomocou platformy Nebula spravovať ešte viac riešení značky Zyxel než doposiaľ. Administrátori a obchodní partneri tak môžu z jednej obrazovky spravovať rôzne rodiny našich produktov, od prepínačov cez WiFi prístupové body až po bezpečnostné zariadenia.

Robustnejšia ochrana

Podpora platformy Nebula znamená, že všetky nastavenia je možné realizovať a riadiť z jedného miesta. Vo všetkých zariadeniach je možné aplikovať identické konfigurácie, čo znižuje riziko chýb a šetrí čas. A v neposlednom rade Nebula umožňuje zdieľanie informácií medzi zariadeniami, vďaka čomu sme schopní vykonávať inteligentnú analytiku a poskytovať ešte silnejšie zabezpečenie. Ruku v ruke s rastúcim významom digitálnych systémov rastie tiež dôležitosť digitálneho zabezpečenia. Naše produkty série ATP poskytujú pokročilú ochranu nepostrádateľných digitálnych zariadení. Kompatibilita s platformou Nebula túto ochranu ďalej rozširuje a umožňuje vzdialenú správu kritických zariadení priamo ich prevádzkovateľom alebo treťou stranou. To znamená, že zákazníci môžu naplno využívať praktickosť, flexibilitu a ďalšie výhody cloudových služieb a súčasne si byť istí tým, že ich digitálne zariadenia sú veľmi dobre chránené.

Značky: