Nemecko prevzalo 1. júla polročné predsedníctvo v Rade Európskej únie. Medzi hlavné priority spolkovej vlády patrí hospodárska a sociálna obnova, boj proti klimatickým zmenám, migrácia, digitalizácia a kybernetická bezpečnosť. 

V oblasti kybernetickej bezpečnosti je Nemecko jedným z členských štátov, ktoré podporujú ideu jednotného postupu vo vzťahu ku bezpečnostným požiadavkám na operátorov mobilných sietí. V súčasnosti platia všeobecné pravidlá a štandardy pre všetkých poskytovateľov a výrobcov rovnako. Neistota však panuje najmä vo vzťahu ku technológií 5G, ktorá by mala z veľkej časti nahradiť už existujúce siete približne do roku 2025.

Nemecko o 5G sieťach v súčasnosti vedie diskusia najmä z Francúzskom. Svoje odporúčanie vydala na začiatku tohto roka aj Európska komisia v rámci tzv. EU Toolbox-u. Ide o súbor detailných odporúčaní pre členské štáty v oblasti 5G. Základným princípom je minimalizácia rizík, rôznorodosť a udržateľnosť trhu s 5G, a zvyšovanie kvality bezpečnostných štandardov.

Myslím, že to riziko je zvládnuteľné. V zásade existujú dva problémy: prvým je špionáž –  že dáta budú nedobrovoľne odvádzané tretej strane. Tomu môžeme čeliť vylepšeným šifrovaním. Druhým je sabotáž – t.j. diaľková manipulácia so sieťami alebo dokonca ich vypnutie. Toto riziko môžeme minimalizovať tým, že sa v kritických oblastiach nespoľahneme výhradne na jedného dodávateľa,“ uviedol pre nemecký denník Der Spiegel Arne Schönbohm, riaditeľ nemeckého Federálneho úradu pre bezpečnosť informačných systémov.

Nemecko zatiaľ nevylúčilo spoločnosť Huawei z budovania 5G infraštruktúry v krajine. Práve čínsky výrobca je v súčasnosti hlavnou témou debaty o bezpečnosti 5G sietí. V problémoch sa spoločnosť ocitla po začiatku obchodnej vojny medzi USA a Čínou, v ktorej ide aj o prevahu na svetovom technologickom trhu.

Namiesto vylúčenie dodávateľov formuje Nemecko jasné a striktné bezpečnostné pravidlá, ktoré musí dodržať  každý dodávateľ technológií. Iba ak pravidlá nesplní, nebude operátorom dovolené odoberať jeho technológie.

Zdroj titulného obrázka: Neuropea