Nemecká aplikácia na varovanie pred koronavírusom je najväčším open-source projektom, aký bol kedy na zadanie nemeckej vlády vytvorený. Na vzniku aplikácie sa podieľala aj spoločnosť SAP, jej vývoj trval len 50 dní.

„Projektový tím pracoval na tom, aby sa aplikáciu, ktorá nám pomôže prerušiť reťazec nákazy, podarilo vytvoriť v rekordnom čase,“ povedal Jürgen Müller, člen predstavenstva spoločnosti SAP. „Spolupráca s open-source platformou GitHub je vynikajúca a je dôkazom živej kultúry softvérového inžinierstva v Nemecku. Teraz už je dôležité len to, aby aplikáciu používalo čo najviac ľudí.“

Corona Warn App je dostupná v Google Play Store i v App Store spoločnosti Apple a od zverejnenia si ju už stiahlo 6 miliónov ľudí. Aplikácia vznikala v úzkej spolupráci medzi SAP, Deutsche Telekom a ďalšími partnermi. Corona Warn App je open-source, to znamená, že jej zdrojový kód je zverejnený na platforme GitHub a ktokoľvek si ho môže pozrieť. Túto možnosť využilo už viac ako 109-tisíc návštevníkov a viac ako 7-tisíc z nich aj prispelo svojimi pripomienkami. Ide tak o vôbec najväčší open-source projekt na zadanie spolkovej vlády. Vzhľadom na vysoký záujem sa zvažuje sprístupnenie aplikácie aj mimo územia Nemecka.

Pri jej vývoji autori kládli najväčší dôraz na používateľskú skúsenosť pri prevádzke, ochrane dát a technologickej podpore. Aplikácia je jednou z prvých v Európe, ktorá je postavená podľa špecifikácií Exposure Notification Framework, pripravených spoločnosťami Apple a Google. Používatelia smartfónov s operačným systémom Android i iPhonov ju tak môžu mať spustenú na pozadí a zároveň používať ďalšie aplikácie.

Od používateľov nežiada žiadne osobné údaje ako meno, vek, či adresa a ani nezaznamenáva údaje o polohe. Medzi smartfónmi, ktoré sa dostanú do svojej blízkosti, po istom čase dôjde k výmene náhodne vytvorených kódov, ktoré sa uchovávajú len v telefóne používateľa. Keďže sú zašifrované, nedá sa zistiť, aké zariadenie je za kódom. Používatelia s pozitívnym testom na COVID-19 môžu svoje kódy zverejniť a každý, kto s nimi prišiel do styku, dostane upozornenie.

Autori aplikácie pri vývoji úzko spolupracovali so Spolkovým úradom pre informačnú bezpečnosť (BSI) a Spolkovým komisárom pre ochranu dát a slobodu informácií a zapracovali všetky ich pripomienky, týkajúce sa možných zraniteľností.

Podľa prieskumu Norimberského inštitútu pre trhové rozhodnutia obyvatelia Nemecka od aplikácie na sledovanie kontaktov počas pandémie očakávajú, že bude decentralizovaná, dobrovoľná a že nebude vedieť identifikovať používateľa. Aplikácia, na ktorej vývoji sa podieľala aj spoločnosť SAP, tieto požiadavky spĺňa.

Značky: