Ak váš počítač, kopírka či niektorý z elektrospotrebičov práve doslúžili, nezabúdajte, že do komunálneho odpadu rozhodne nepatria. S návodom, ako a kde sa ich zbaviť ekologicky a v súlade so zákonom, pomôže nová bezplatná mobilná aplikácia Green Bin. Nájdete v nej užitočné informácie a kontakty na najbližšie zberné dvory či iné prevádzky, ktoré vyradenú techniku odoberú a postarajú sa o jej recykláciu. Aplikácia však poradí aj s inými druhmi odpadu – od skla, papiera, plastov, kovov cez batérie, svietidlá, stavebný odpad až po lieky.

ElektroOdpadApp-1

Za vývojom aplikácie stojí spolupráca viacerých subjektov, ktorú zastrešilo občianske združenie EKOrast. Cieľom bolo najmä sprehľadnenie možnosti triedenia odpadov pre bežného človeka, ktorý často nevie, ako s tým-ktorým druhom naložiť.

Každý z nás vyprodukuje ročne okolo 350 kilogramov odpadu, ale vytriedime iba približne 26 kilogramov, čo je menej ako 10 %,“ hovorí Jana Ružická z občianskeho združenia EKOrast a dodáva: „Dúfame, že mobilná aplikácia Green Bin prispeje k zvýšeniu počtu kilogramov, ktoré Slováci vytriedia.“

ElektroOdpadApp-2

Špecifickou kategóriou sú najmä elektroodpad a batérie, ktorých nesprávna likvidácia môže spôsobiť veľké ekologické škody. Vyradené staré počítače, nefunkčné tlačiarne, neónové trubice či obyčajné batérie totiž obsahujú toxické a nebezpečné látky. Finančné postihy za ich nesprávnu likvidáciu sprísňuje aj nový zákon o odpadoch.

ElektroOdpadApp-3

„Najmä v prípade, že technika bola evidovaná v majetku firmy, je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. To vám vystaví len organizácia, ktorá je na zber a likvidáciu elektroodpadu a batérií oprávnená,“ hovorí Jozef Kozák z organizácie SEWA, ktorá združuje výrobcov a dovozcov elektrozariadení. Zároveň upozorňuje, aby ani bežní občania svoje staré elektrospotrebiče v žiadnom prípade neodovzdávali podomovým zberateľom odpadu. „Ak elektroodpad darujú podomovým zberateľom, môžu si byť istí, že prispeli na nelegálne skládky.“

ElektroOdpadApp-4

Aplikáciu Green Bin, ktorá prostredníctvom mobilu alebo tabletu ponúka navigáciu ako triediť odpad v okresných mestách a navigáciu na zberné dvory a predajne, ktoré zbierajú  elektroodpad a staré lieky, je možné stiahnuť si bezplatne na: App Store a Google Play

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.