Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V júni tohto roku končí funkčné obdobie predsedníčke Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fairplay, INEKO, Transparency International Slovensko, INESS a inštitút SGI v otvorenom liste ponúkajú vláde SR svoje odborné kapacity a poznatky a vyzývajú, aby výberu nového predsedu ÚVO venovala dostatočnú pozornosť. Navrhujú tiež transparentný postup pri voľbe predsedu, aby nevznikli pochybnosti o nezávislosti a odbornosti úspešného uchádzača o túto funkciu. V liste tiež pomenúvajú kľúčové oblasti, na ktoré by sa mal nový predseda ÚVO zamerať a vytvoril tak z Úradu rešpektovanú profesionálnu inštitúciu, ktorá bude odstraňovať priestor na korupciu pri verejnom obstarávaní.

Neziskové organizácie v otvorenom liste vláde SR apelujú na otvorenie výberového procesu laickej aj odbornej verejnosti, čo môže vláde i parlamentu poskytnúť pri rozhodovaní cenné poznatky a zároveň významne zvýšiť dôveru v proces i výsledok výberu. “V eríme tiež, že otvorený dialóg a transparentný proces hľadania kvalitného odborníka, ale aj nezávislého a morálne silného, široko rešpektovaného šéfa ÚVO môže občanom ukázať, že konštruktívna
diskusia vedie ku zmenám v prospech spoločnosti,” uvádza sa v liste. Samotné neziskové organizácie avizujú, že budú proces výberu nového predsedu dôsledne monitorovať a prinášať o ňom verejnosti informácie.

Neziskové organizácie pripomínajú, že nového šéfa ÚVO čaká náročná úloha obnoviť autoritu a dôveru Úradu či už na medzinárodnom fóre, ale aj v očiach verejnej správy a širšej odbornej i laickej verejnosti. “A ko taký by nový predseda podľa nás nemal byť výsledkom politických dohôd a nemal by byť prepojený na žiadnu politickú stranu. Veríme, že len otvoreným dialógom dokážeme nájsť odborníka, ktorý bude schopný túto úlohu naplniť,”
píšu organizácie v liste. Súčasný spôsob výberu predsedu ÚVO predpokladá, že poslanci parlamentu budú voliť kandidáta navrhnutého vládou.

Cez výzvy na verejné obstarávanie, ktoré ÚVO zverejňuje, sa každý rok dostane k poskytovateľom služieb a tovarov od 5 do 7 miliárd eur, za čo by sa dalo postaviť a vybaviť zhruba 150 nových všeobecných nemocníc. ÚVO môže významne znížiť mieru korupcie, keďže má právomoci nielen dohliadať nad férovosťou a hospodárnosťou súťaží, ale tiež kontrolovať a pokutovať verejných obstarávateľov. Podnikateľské asociácie združené v Iniciatíve za vládu zákona však označili práve verejné obstarávanie za hlavný zdroj korupcie na Slovensku. Vysokú mieru nekonkurenčnosti v obstarávaní kritizuje vo svojich správach aj Európska komisia a až 54 % manažérov v prieskume Eurobarometra priznalo, že korupcia znemožnila ich firme získať verejnú zákazku.

“Tento stav je podľa nás alarmujúci, značne podlamuje perspektívu Slovenska dlhodobo udržať ekonomickú prosperitu krajiny a férové podnikateľské prostredie. Veríme, že Úrad pre verejné obstarávanie i jeho nový predseda môže významne pomôcť v obnovení dôvery verejnosti vo vládu zákona, predvídateľnosť prostredia a férovosť a vyslať spoločnosti dôležitý signál, že korupcia vo verejnom obstarávaní bude účinne potláčaná, ” dodávajú
organizácie v liste.

Skupina neziskových organizácií v liste zadefinovala oblasti, ktoré by mala reflektovať aj vízia kandidátov na šéfa ÚVO. Apeluje najmä na nezávislosť a otvorenosť úradu, jeho kvalitné odborné zázemie, a proaktívny prístup v podpore férového súťaženia. Kandidáti na post predsedu ÚVO sa môžu prihlásiť len do konca apríla. Ak sa dovtedy nepreukáže vysoký záujem o tento post, alebo nebudú kandidáti dostatočne pripravení, navrhujú neziskové organizácie aj druhé kolo výberu.

Značky: