Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu otvoril v poradí šieste kolo dopytovej výzvy s názvom „Wifi pre teba“. Výzva je určená pre mestá a obce, aby mohli na svojom území ľahšie zaviesť bezplatné bezdrôtové pripojenie pre obyvateľov aj turistov. K uzatvoreniu výzvy dôjde po vyčerpaní rozpočtu.

„Približne pred rokom sme spustili dopytovú výzvu ´Wifi pre teba´ a mali sme pri tom jediný cieľ; využiť európske zdroje a pomôcť obciam a mestám zaviesť na svojom území bezplatnú wifi.  O výzvu je veľký záujem, a preto sme sa rozhodli spustiť jej šieste kolo, v rámci ktorého je k dispozícii suma takmer 5,3 milióna eur“, hovorí vicepremiér Richard Raši.

O zriadenie bezplatných Wifi zón je veľký záujem. Na výzvu úradu doteraz zareagovalo celkovo 454 žiadateľov. Takmer 300 z nich už má schválenú zmluvu v objeme 3 761 970,07 eur a wifi už reálne funguje v 15. mestách a obciach. Ostatné sú v procese zriaďovania.

Minulý týždeň úrad vicepremiéra uzatvoril piate hodnotiace kolo dopytovej výzvy, do ktorej sa mohli v termíne od 13. augusta do 13. novembra 2019, prihlásiť obce/ mestá, ktoré majú záujem o podporu pri vybudovaní Wifi zón. Šieste kolo dopytovej výzvy je otvorené od
13. novembra 2019 do 13. februára 2020, alebo do vyčerpania predpokladanej alokácie na výzvu.  K dispozícii je ešte suma 5 237 490,50 eur.

Úrad vicepremiéra sa snaží prihlasovanie čo najviac zjednodušiť. Keď starostovia a primátori podajú žiadosť elektronicky cez systém ITMS2014+ a prihlásia sa cez svoje eID, veľa údajov za nich systém automaticky vyplní. Pripravený je aj vyplnený vzor žiadosti a súťažné podklady pre verejné obstarávanie.

Výzva v rámci šiesteho kola je uverejnená na stránke: https://www.vicepremier.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2018-7-1-dop-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-wifi-pre-teba/.

O projekte „Wifi pre teba“

Mestá a obce na Slovensku majú v rámci tejto výzvy možnosť vybudovať na svojom území bezplatné WiFi zóny pre obyvateľov i turistov. Tie je možné zriadiť na verejných priestranstvách, ako sú stanice, parky, knižnice, priestory pred mestským či obecným úradom, teda všade tam, kde je zabezpečený prístup verejnosti.

Obec či mesto môže na jeden projekt dostať podporu maximálne 15 000 eur. Na základe pravidiel financovania z EÚ fondov sa však na financovaní vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov musia podieľať aj samotní žiadatelia. Cieľom je zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť projektu, a tak musia žiadatelia zároveň vyčleniť dostatočné finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch i na prevádzku WiFi zón.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.