Rozmýšľali ste už nad tým, prečo v slovenských školách obyčajne nie je Wi-Fi pripojenie, keď žiaci sa už pripájajú na internet aj v autobuse či vo vlaku? Ako je to možné, že študenti majú doma lepšie pripojenie na internet ako v škole? No, je to pozostatok minulosti. Pravdepodobne sa však táto situácia čoskoro zmení, do škôl prichádza Edunet a očakávania sú vysoké.

Súčasný stav

Základné a stredné školy naozaj nie sú ešte dnes pokryté Wi-Fi signálom. Stále tu pretrváva systém počítačových učební, v ktorých sa môžu žiaci pripojiť na internet, ale nie je to v celej budove školy ani v iných triedach. Pritom dnes je životný štýl, ktorý predpokladá, že ste pripojení k internetu takmer vždy.

Možnosti modernej školy

Edunet by mal priniesť vcelku rýchly a spoľahlivý internet, určite by nemal vypadávať v tých najnevhodnejších časoch ako sú napr. maturity. Ak bude internet dostupný v celej budove školy, umožní to použiť moderné spôsoby výučby nielen na hodinách, ktoré sú zamerané na výučbu IT, ale aj v ostatných predmetoch. A to umožní aj študentom lepšie pochopiť preberanú látku a mať viac potešenia z učenia. Veď si len predstavte, aké zaujímavé bude vyučovať cudzie jazyky tým, že cez telekonferenciu sa spojíte napr. s anglicky hovoriacimi žiakmi a necháte baviť sa slovenské deti o témach, ktoré sú ich veku blízke. Alebo aké zaujímavé bude zapojiť ľudí z praxe, ktorých žiaci možno aj dobre poznajú a takto spestriť vyučovaciu hodinu. Rovnako možno dovtedy nezáživná výučba dejepisu sa môže zmeniť na návštevu zdigitalizovaných múzeí či galérií.

Otázkou potom je, ako môžu vlastne vyzerať vyučovacie hodiny a ako to bude s klasickými papierovými učebnicami. Prím po zavedení široko dostupného internetu do škôl bude totiž hrať učivo v digitálnej podobe, a to predovšetkým ako multimédiá. Predstavuje to aj koniec ťažkým školským taškám, čo je problém hlavne pre deti na prvom stupni.

Zmenená úloha učiteľa

Hovorí sa, že raz vidieť je viac ako 100-krát počuť, a to v modernej dobe znamená, že je oveľa efektívnejšie pozrieť si názorné video o tom, ako funguje spaľovací motor ako jeho funkciu pochopiť z rozprávania aj toho najlepšieho učiteľa.

Úloha učiteľa pri vzdelávaní mládeže je naďalej rozhodujúca, ale mení sa jeho možnosť ako učivo vysvetliť novou, názornejšou formou. Rovnako sa bude dať využiť aj virtuálna realita, čo je pre deti mimoriadne lákavá téma.

Bezpečný internet do škôl

Určite vám napadne, že ak bude Wi-Fi dostupné v celej budove školy, tak môže deti aj ohroziť. Edunet na to myslí, je nepretržite kontrolovaný pred útokmi zvonka a na prístup k internetu musí dieťa použiť svoje prihlasovacie meno. To je aj cesta ako sa poskytne pre konkrétne dieťa personalizovaný obsah podľa veku a vývojových schopností. Rovnako by sa nemalo stať, že šikovné dieťa sa dostane až k záznamom o svojom hodnotení s tým, že by ich mohlo dokonca meniť a vylepšovať.

V každom prípade dieťa, pripojené na Edunet by sa nemalo dostať na „špinavý“ internet. Malo by byť teda chránené pred extrémizmom, falošnými správami, pornografiou a rôznymi nepravdivými senzáciami. Dáta používané v školách neopustia územie Slovenska. Prirodzenou výbavou internetu na školách budú antivírusové nástroje. Aj tu je samozrejme potrebná aj nezastupiteľná úloha učiteľov, ale aj rodičov.

Usmernenie a kontrola

Na druhej strane vám možno napadne, že ak budú žiaci neustále pripojení na internet, tak by mohli byť viac rozptýlení. Úlohou učiteľov je zabezpečiť to, aby deti trávili čas na internete zmysluplne, ale pritom si treba uvedomiť, že internet je dnes už súčasťou základnej gramotnosti a to, že sú naň stále pripojení ich pripravuje na skutočný život. Veď dnešný svet je skôr o podnikaní v startupoch a o digitálnych zručnostiach ako o monotónnej práci pri páse.

Zo strany rodičov bude existovať aj ďalšia výhoda v tom, že cez internet si budú môcť overiť údaje o tom, ako sa ich dieťaťu vlastne darí, nielen po osobnej návšteve školy, ale v podstate kedykoľvek. Dieťa sa k digitálnemu učivu môže pripojiť aj vlastným zariadením podľa jeho výberu – cez smartfón, tablet alebo počítač.

Na Edunet sa budú pripájať školy dobrovoľne a jeho súčasťou je aj starostlivosť o jeho správnu funkciu. O internet sa postará dodávateľ, správa používateľov siete bude centralizovaná. Toto všetko by sa malo stať realitou už v septembri a ako to bude naozaj, budeme podrobne sledovať.

Výhľad do budúcnosti

Trieda budúcnosti tak bude môcť realizovať výučbu priamo cez internet, to znamená písomky aj domáce úlohy aj na diaľku, napr. keď je dieťa choré a musí ostať doma. Pritom sa počíta s tým, že deti budú mať možnosť pri písomke používať internet, veď neskôr v praxi je práve toto situácia, v ktorej budú pracovať.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.