Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Novootvorená autobusová stanica s nákupným centrom Nivy má aj novú poštu Bratislava 24, ktorá patrí medzi najmodernejšie na Slovensku.

Od dnešného dňa funguje v nových, moderných a klimatizovaných priestoroch a obyvateľom aj návštevníkom hlavného mesta prináša kompletné portfólio poštových služby, ktoré sú k dispozícii až 7 dní v týždni (teda vrátane víkendov) od 8:00 do 20:00. Pošta je bezbariérová a klienti môžu bezplatne parkovať v budove centra Nivy. Aj týmto krokom sa Slovenská pošta usiluje naďalej skvalitňovať svoje služby klientom.

Nová bratislavská pobočka s rozlohou viac ako 300 m² ponúka celé portfólio poštových produktov a služieb. Klientom je k dispozícii  6 pracovísk univerzálnych priehradiek, z toho 2 pracoviská priehradiek s balíkovým modulom (na podávanie balíkov), a tiež 74 P. O. Boxov. Pobočka má moderný vyvolávací systém, ktorý smeruje zákazníkov k priehradkám podľa zvolenej služby. Cieľom je zabezpečiť účelnú a komfortnú obsluhu, aby sa skrátili čakacie doby.

Klienti na pošte tiež zaplatia šeky, uhradia SIPO, kúpia elektronické kolky na úhradu správnych a súdnych poplatkov a prostredníctvom služby Integrované obslužné miesto občana (IOMO) získajú výpis z obchodného registra, listu vlastníctva či výpis z/ odpis registra trestov. Pošta poskytuje aj službu Western Union, ktorú môžu zákazníci využiť na zaslanie/príjem peňazí do/zo zahraničia aj v rámci Slovenska, či zaslať peniaze známym, ak nepoznajú bankový účet príjemcu.

Veľkou výhodou pobočky je, že obyvatelia spádovej oblasti si v nej môžu vyzdvihovať oznamované zásielky (ak klient, napríklad, nie je pri doručovaní doma) aj počas víkendov. K dispozícii je aj BalíkoBOX na -1 podlaží pri hlavnom vstupe na parkovisko obchodného centra.

Značky: