Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

S novým hybridným pracovným prostredím sa zamestnanci pri dokončení svojej práce často spoliehajú na zariadenia mimo počítačov, ktoré im poskytla spoločnosť, pričom použitie dodatočnej technológie stiera hranice medzi profesionálnym a osobným. Štúdie, ktoré si nechala vypracovať spoločnosť Motorola ukazujú, že by sa to dalo vyriešiť zahrnutím vyhradeného pracovného smartfónu k štandardnému počítaču od spoločnosti.

Prieskumy uskutočnené spoločnosťou Motorola zistili medzeru vo využívaní vyhradených pracovných smartfónov organizáciami na celom svete v dvoch nedávnych prieskumoch: “Globálna štúdia bezpečnosti a produktivity zamestnancov” a Globálna štúdia o rozhodovaní v oblasti IT.”

„Globálna štúdia bezpečnosti a produktivity zamestnancov“ odhaľuje, že iba 26 % zamestnancov používa vyhradený pracovný smartfón od svojho zamestnávateľa, čo naznačuje, že drvivá väčšina zamestnancov používa svoj osobný smartfón na pracovné účely. To môže predstavovať množstvo obáv pre organizácie aj zamestnancov, vrátane zníženej produktivity, narušenej bezpečnosti a ťažkostí pri vytváraní správnej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Hoci je používanie vyhradených pracovných smartfónov obmedzené, záujem zamestnancov nechýba. Spoločnosť Motorola zistila, že väčšina (54 %) respondentov, ktorí nepoužívajú vyhradený pracovný smartfón, by sa rozhodla pre jeho používanie, ak by im ho poskytla ich organizácia. Pokiaľ ide o zamestnancov, ktorí používajú vyhradený pracovný smartfón, ich skúsenosti sú často pozitívne, pričom 85 % z nich súhlasilo, že pri používaní vyhradeného pracovného smartfónu majú lepší pocit rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom. Výhody presahujú rámec rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a zahŕňajú vyššiu efektivitu pri plnení úloh (63 %) a zefektívnenie komunikácie s kolegami (57 %).

„Zamestnanci teraz viac ako kedykoľvek predtým hľadajú spôsoby, ako zlepšiť svoje pracovné skúsenosti. Spoliehanie sa na osobný smartfón na pracovisku môže pre zamestnancov predstavovať výzvy, ako je brzdenie produktivity, zvyšovanie bezpečnostných rizík a ponechanie nedefinovaných hraníc medzi prácou a osobným životom,“ povedal Sudhir Chadaga, vedúci oddelenia B2B spoločnosti Motorola. „Aj keď vidíme rastúcu túžbu zamestnancov po telefónoch poskytovaných na pracovisku, väčšina spoločností ešte nepodnikla žiadne kroky na ich poskytnutie, takže jednotlivci musia riešiť pracovné úlohy a komunikáciu pomocou svojich osobných smartfónov.“

Výskum tiež odhaľuje, že vyhradené pracovné smartfóny neprinášajú úžitok len zamestnancom, ale vedenie si uvedomuje aj výhody poskytovania vyhradených pracovných smartfónov a riziká spojené s odmietnutím tejto ponuky. Štúdia spoločnosti Motorola „Globálna štúdia o rozhodovaní v oblasti IT“ zistila, že 100 % CIO a CTO vo veľkých spoločnostiach, ktoré svojim zamestnancom ponúkajú smartfóny od spoločnosti, uvádza výhody plynúce z toho. Na druhej strane, 61 % CIO a CTO sa obáva bezpečnostných rizík, ktoré predstavujú zamestnanci používajúci osobné smartfóny na pracovné účely.

„S používaním osobných smartfónov na pracovisku sú spojené mnohé riziká, z ktorých najvýznamnejšie sú zvýšená zraniteľnosť voči narušeniu údajov a zvýšený potenciál rozptyľovania zamestnancov,“ povedal Chadaga. „Integrácia vyhradených pracovných smartfónov umožňuje spoločnostiam udržiavať správne bezpečnostné opatrenia a zároveň podporovať produktivitu a lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. S portfóliom Motorola for Business sa snažíme našim zákazníkom ponúkať komplexné riešenia prispôsobiteľné ich potrebám a veľkosti podnikania.“

Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú technológie zohrávajú v hybridnom pracovnom prostredí, má rozšírenie zariadení poskytovaných spoločnosťou okrem počítačov aj na smartfóny potenciál byť prínosom pre zamestnávateľov aj ich zamestnancov. Zo štúdie spoločnosti Motorola „Globálna štúdia bezpečnosti a produktivity zamestnancov“ a „Globálna štúdia o rozhodovaní v oblasti IT“ vyplýva, že výhody využívania vyhradených pracovných smartfónov sú významné a stále rastú – od lepšej rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom až po vyššiu bezpečnosť a produktivitu.

Motorola for Business poskytuje organizáciám najnovšie vylepšenia v oblasti digitálnych technológií, zabezpečenia údajov a správy mobilných zariadení pomocou mobilných smartfónov pripravených na podnikanie, z rodín moto g, motorola edge a razr, ako aj Lenovo ThinkPhone od Motoroly. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte stránku https://www.motorola.com/business/.

Značky: