Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Informačný systém ABRA Gen prináša nový EDI modul, ktorý svojou funkčnosťou posúva úroveň bezpapierovej komunikácie. Na vývoji modulu sa spoločne s firmou ABRA Software podieľal popredný český poskytovateľ EDI, firma Grit. Používatelia teraz môžu automatizovať obchodnú komunikáciu so svojimi dodávateľmi aj odberateľmi.

S očakávanou ekonomickou krízou firmy hľadajú ďalšie spôsoby, ako ušetriť alebo zefektívniť prácu. Jednou z častých ciest je zavádzanie štandardu EDI pre elektronickú výmenu dokladov, ktorý automatizuje rutinnú obchodnú komunikáciu. Aj EDI ale môže mať rôzne podoby, a nie všetky firmy dokážu naplno využiť jeho potenciál. Spoločnosť ABRA Software preto v spolupráci s firmou Grit vyvinula plnohodnotné EDI riešenie, ktoré je priamou súčasťou informačného systému ABRA Gen.

Nový EDI modul umožňuje plne automatizovanú výmenu elektronických dokladov – najčastejšie objednávok, dodacích listov a faktúr – medzi odberateľom a dodávateľom. Tým obom stranám šetrí čas a nahrádza externé EDI riešenie. „Bežná obchodná komunikácia medzi firmami teraz prebieha automaticky. Napríklad odberateľ pošle cez EDI objednávku, podnikový systém dodávateľa ju automaticky prijme, zaeviduje a prípadne rovno pošle potvrdenie o prijatí. Nie je teda potrebné doklady ručne sťahovať alebo prepisovať do systému,“ upresňuje Marek Drahuský, Executive Manager of Logistics Center firmy ABRA Software.

Nakoľko je EDI modul priamou súčasťou jadra informačného systému ABRA Gen, bude jednoduchšie ho priebežne rozvíjať. „Modul zatiaľ obsahuje najpoužívanejšie EDI správy na výmenu objednávok, dodacích listov alebo faktúr. Do budúcnosti ale bude relatívne ľahké ho rozšíriť napríklad o správu stavu zásob, vďaka ktorej si objednávateľ u svojho dodávateľa veľmi rýchlo zistí, či a v akom množstve má na sklade požadovaný tovar,“ hovorí Rostislav Brzobohatý, Partner Channel Manager z firmy Grit.

Jednoduchšie pre používateľov ABRA Gen

Nový, samostatne licencovaný – EDI modul je priamo súčasťou systému ABRA Gen, logika jeho ovládania je teda rovnaká ako pri ďalších častiach programu a odpadá nutnosť zaškoľovania.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.