Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Parlament prijal novelu zákona o dani z príjmov, ktorá od nového roka zníži vo viacerých oblastiach daňovo-odvodové zaťaženie. Zmeny sa týkajú najmä zdaňovania kryptomien, ale aj podielových fondov či zamestnaneckých akcií, ktorými môže zamestnávateľ odmeniť svojich zamestnancov či živnostníkov. Od dane bude oslobodený aj odpredaj podielu v eseročke. Hoci zmeny na prvý pohľad odľahčia od daní a odvodov peňaženky podnikateľov či zamestnancov, daňoví odborníci z advokátskej kancelárie Highgate Law & Tax upozorňujú, že síce zmeny sú vo svojom výsledku pozitívnou správou, ale obsahujú množstvo nekonzistentností. A tie v konečnom dôsledku budú pre daňovníkov dôvodom pre zvýšené náklady na konzultantov, aby nové pravidlá dokázali v praxi aj efektívne uplatniť.

Nové pravidlá pre kryptonadšencov a malé investičné fondy

Predaj kryptomien sa doposiaľ zdaňoval pri progresívnej sadzbe 19 %, resp. 25% a vzťahoval sa naň aj 14 %  odvod do zdravotnej poisťovne. Po novom sa budú kryptomeny po roku držania zdaňovať pri 7 % sadzbe a zdravotné odvody sa platiť nebudú. Rovnako nebude dani podliehať ani výmena kryptomien a od dane z príjmov bude oslobodený aj staking, ktorý doposiaľ tiež podliehal daňovo-odvodovému zaťaženiu. Okrem toho, že to prinesie priaznivejšie podmienky pre podnikateľov, pomôže to zabrániť aj úniku mladých spoločností zo Slovenska do daňových rajov.  Do offshorových krajín práve pre vysoké zdanenie odchádzalo totiž relatívne významné číslo krypto nadšencov alebo množstvo z nich príjmy z kryptomien nepriznávalo. A to nielen kvôli daniam a odvodom, ale aj preto, že často nevedeli, ako majú niektoré príjmy z kryptoaktív vlastne zdaňovať alebo administratívne vykazovať.

Spolu s novými pravidlami pre zdaňovanie krypta sa menia aj podmienky pre vstup investorov do malých investičných fondov. Do ich portfólia patria tiež kryptoaktíva, rovnako  ako nehnuteľnosti, cenné papiere, derivátové operácie, venture capital a podobne. Malé slovenské alebo zahraničné investičné fondy sa u Slovákov tešia čoraz väčšej pozornosti, no doposiaľ do nich mohli de facto investovať len profesionálni investori. Po novom budú dostupnejšie aj pre neprofesionálnych klientov.

„Prijaté zmeny sú obrovským prínosom z marketingového hľadiska. A to nielen vo vzťahu k zahraničiu, ale aj vo vzťahu k slovenským daňovníkom. Kritická časť daňovníkov najmä v oblasti krypta totiž pre vysoké zdanenie realizovala často ilegálne kroky s cieľom sa mu vyhnúť. Takže s veľkou pravdepodobnosťou neplatila priama úmera – čím vyššia sadzba dane, tým vyššie aj príjmy do verejných rozpočtov. Prínosné sú aj zmeny v možnosti zakladať na Slovensku určité typy investičných fondov, ktoré nepodliehajú žiadnemu daňovému zaťaženiu, jednak na úrovni fondu ako takého, tak aj na úrovni niektorých investorov. Toto má veľký cveng a pomáha to pozitívne najmä u mladých ľudí ukotvovať Slovensko na mape sveta,“ konštatuje daňový a finančný advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Značky: