Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vďaka moderným softvérovým riešeniam dokážu HR manažéri zvládnuť celú personálnu agendu od vyhľadávania najlepších pracovníkov na trhu až po ich hodnotenie a riadenie ďalšieho kariérneho rastu.

A to všetko bez nutnosti investícií do hardvéru a s dostupnosťou aj na mobilných zariadeniach. Ponúka to balík SuccessFactors HCM, najpoužívanejší podnikový softvér typu SaaS na svete. SAP spolu so spoločnosťou GLOBESY, ktorá je prvým autorizovaným partnerom SAP pre riešenie SuccessFactors na Slovensku, predstavili softvér slovenským odborníkom pre oblasť HR na konferencii Nový prístup k riadeniu ľudského kapitálu v hoteli Falkensteiner v Bratislave. www.sap.sk/riadenieHR.

SuccessFactors ponúka pokročilý systém riadenia ľudského kapitálu. Vďaka možnosti využívať jeho funkcionality aj v cloude šetrí nielen čas a náklady spoločnosti, ale umožňuje definovať poskytované služby presne podľa požiadaviek a potrieb spoločnosti. Jeho preddefinované moduly dovoľujú pokročilé riadenie jednotlivých procesov spojených s personalistikou vo firme od náboru zamestnanca, cez jeho hladký nástup do spoločnosti, stanovenie výkonov a cieľov, až po odmeňovanie.

Samozrejmosťou sú aj moduly pre vzdelávanie, plánovanie pracovnej sily, vytváranie podmienok na kariérny rast a rozvoj, ako aj podrobné analytiky a reporty potrebné pre prijímanie manažérskych rozhodnutí. Dáta sú aktuálne v reálnom čase a dostupné online, pričom dochádza k ich dennej zálohe a zrkadleniu pre maximálnu istotu. Bezpečnosť garantuje ich kryptovaný prenos.

„Je to najlepšie riešenie na trhu. Osobne veľmi oceňujem jeho pomoc pri vyhľadávaní tých najkvalitnejších ľudí, ktoré je na Slovensku veľmi ťažké. Zároveň nám umožňuje napríklad nastaviť každému zamestnancovi jeho výkonové parametre – presne tak vie, čo od neho firma a jej vedenie očakáva,“ povedal Richard Guga, generálny riaditeľ SAP Slovensko.

Pozitívne skúsenosti potvrdil aj David Růžička zo spoločnosti AVG Technologies. Okrem odbúrania množstva zdĺhavej administratívnej práce dosiahli aj významné finančné benefity. „Po nastavení všetkých pravidiel sme za rok ušetrili stovky tisíc dolárov,“ skonštatoval David Růžička. Podľa štatistík riešenia Human Capital Management (HCM) od spoločnosti SAP znižujú celkové náklady na riadenie ľudských zdrojov o 15 až 35 percent.

Presun HR agendy do cloudu prináša množstvo výhod. V prípade SuccessFactors sa prejavia hneď pri jeho implementácii, ktorá v závislosti na počte zvolených modulov nezaberie viac ako 2 až 4 mesiace. „Zákazník si objednáva službu, takže odpadajú investície do hardvéru. Kúpi si len nevyhnutne potrebný počet licencií na jeden rok. Naviac je ľahko prepojiteľný na už existujúce systémy, každé tri mesiace je garantovaný upgrade. Napriek svojej komplexnosti je to jednoduchý a intuitívny nástroj, ktorý nekladie veľké nároky na používanie či zaškoľovanie,“ potvrdil Štefan Mičko, Business Development Director GLOBESY.

Okrem klasických nástrojov riadenia ľudského kapitálu umožňuje SuccessFactors aj využívanie najnovších komunikačných kanálov ako sú sociálne siete. SAP Jam zákazníkom uľahčuje spoluprácu na projektoch, pri riešení problémov či tvorbe a fungovaní tímov. Prepája spolupracovníkov, zákazníkov aj partnerov s informáciami, aplikáciami a procesmi.

Viac informácií o balíku SucessFactors HCM nájdete na stránkach www.sap.com/hcm www.globesy.sk/successfactors

 

Značky: