Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje verejnosti, že v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka budú z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich o železničnú dopravu posilnené vlakové linky po celom Slovensku.

Od piatka 27. augusta do stredy 1. septembra 2021 bude vypravených celkom 24 posilových vlakov (21 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy), ktoré sú zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.

Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka:

piatok 27. augusta 2021

 • RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)
 • RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)
 • RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)

nedeľa 29. augusta 2021

 • RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)
 • RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)
 • RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)
 • REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)
 • RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)
 • RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)

utorok 31. augusta 2021

 • RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)
 • RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)
 • RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)

streda 1. septembra 2021

 • RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)
 • RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)
 • RR 17715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)
 • RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)
 • RR 17718 Považan (Žilina 18:08 – Bratislava hl. st. 20:56)
 • RR 17720 Považan (Žilina 20:38 – Bratislava hl. st. 22:59)
 • REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)
 • RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)
 • RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)
 • RR 17842 Urpín (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03)
 • RR 17935 Gemeran (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)

So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu (BP). ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na BP venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva ZSSK na vydanie preukazu (Registračný formulár na registráciu do zákazníckeho konta ZSSK z dôvodu nároku na BP). Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta: je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom ich školy v danom školskom/akademickom roku, ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku školy navštevuje, dĺžku jeho štúdia a v prípade záverečného ročníka aj termín jeho záverečnej skúšky. Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive v originálnom vyhotovení. V prípade študentov zo zahraničia (okrem študentov študujúcich v ČR) je potrebné predložiť aj úradný preklad originálu tlačiva.

Prostredníctvom online portálu MŠVVŠ SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk je tiež zavedené online overovanie statusu žiakov do 19 rokov študujúcich na školách v SR, ktorí majú záujem len o jednorazové cestovné. Riadne vyplnený „Registračný formulár na registráciu do zákazníckeho konta ZSSK z dôvodu nároku na BP“ nemusí byť školou potvrdený. K vybaveniu sa požaduje predloženie rodného čísla žiaka, preukazu totožnosti a fotografie žiaka. Na webstránke ZSSK sú k dispozícii všetky informácie o BP (https://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html) aj praktické informácie o predlžovaní preukazov na BP (http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava/tipy-pre-ziakov-a-studentov-na-september.html).

Cestujúcej verejnosti sa odporúča, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK:

https://play.google.com/store/apps/details?id=sk.zssk.mobapp.android
https://apps.apple.com/sk/app/ideme-vlakom/id1465574367?l=sk
https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-maxi-klasik/

Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach.

Značky: