Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

75 % podniků považuje digitální zaměstnaneckou zkušenost (DEX) za vyšší nebo nejvyšší prioritu. Pouze 25 % oslovených subjektů v současné době implementuje komplexní řešení DEX, avšak téměř 60 % respondentů očekává, že ji zavede v příštích 24 měsících. Dvě třetiny implementují 3 nebo více různých řešení pro DEX namísto komplexního integrovaného řešení.

Společnost VMware Inc. (NYSE: VMW), přední inovátor v oblasti podnikového softwaru, zveřejnila výsledky studie zaměřené na zlepšování zaměstnanecké zkušenosti při práci odkudkoli. Studie s názvem „Optimizing Digital Employee Experience for Anywhere Work“ (Optimalizace digitálních zkušeností zaměstnanců pro práci odkudkoli), kterou na objednávku VMware zpracovala společnost Forrester Consulting, zjistila, že digitální zkušenosti zaměstnanců (DEX) jsou kritickou součástí dnešních hybridních modelů práce a že vynikající zaměstnanecká zkušenost stojí na čtyřech provázaných pilířích – poskytování odpovídajících prostředků, měření spokojenosti, analýze a nápravě.

Urychlení investic a zavádění DEX má nyní zásadní význam v souvislosti s řešením problematiky hybridního pracoviště. Podle 75 % respondentů digitální zaměstnanecká zkušenost od začátku pandemie nabyla na důležitosti nebo se stala nejvyšší prioritu. Na otázku ohledně hlavních obchodních priorit, které motivují ke zlepšování DEX, uvedlo 80 % respondentů zvýšení produktivity zaměstnanců. 75 % doufá, že řešení DEX může zlepšit celkovou zaměstnaneckou zkušenost a posílit jejich loajalitu.

„V hybridním pracovním prostředí podniky kladou důraz na digitální zkušenost zaměstnanců jako zásadní investici. Digitální zaměstnanecká zkušenost umožňuje pracovníkům a IT týmům pozitivně přispívat a odvádět co nejlepší práci,“ říká Shankar Iyer, viceprezident a generální ředitel divize koncových uživatelských výpočetních řešení společnosti VMware. „Bezproblémovou digitální zkušeností se podniky zaměřené na nábor a udržení špičkových pracovníků odlišují od konkurence.“

Zajištění úrovně digitální zkušenosti za všech okolností

Investice do řešení DEX stále rostou v souvislosti se snahou podniků zvyšovat spokojenost zaměstnanců. Pouhých 25 % respondentů uvedlo, že má již zavedeno komplexní řešení DEX, avšak většina (téměř 60 %) očekává, že jej zavede do 24 měsíců. Vedle toho 84 % respondentů uvádí, že jejich rozpočet na řešení DEX vzroste v příštích třech letech na 11-25 % jejich celkového rozpočtu na IT, což dokazuje důležitost nalezení komplexního řešení, které bude podporovat potřeby všech zaměstnanců.

V současné době dvě třetiny respondentů využívají tři nebo více dodavatelů pro své potřeby DEX. Využití více dodavatelů může znásobit problémy spojené s integrací DEX tím, že brání analýze základních příčin a znesnadňuje posuzování návratnosti investic. Proto je ke zlepšení digitální uživatelské zkušenosti nezbytný holistický přístup. Dvě třetiny respondentů upřednostňují komplexní řešení DEX, která úspěšně poskytují prostředky, monitorování, analýzu a možnosti nápravy. Je důležité integrovat řešení DEX, které pokrývá všechny tyto prvky a vytváří pro zaměstnance bezchybnou zkušenost.

VMware Anywhere Workspace pomáhá IT oddělením poskytovat kvalitní zaměstnaneckou zkušenost tím, že poskytuje prostředky, měření, analýzu a nápravu problémů. Konkrétně nabízí:

  • Sjednocený pracovní prostor s jednotným přihlašováním: Jedno místo, odkud mají zaměstnanci přístup ke všem svým aplikacím, aniž by si museli pamatovat různá přihlašovací hesla, k užitečným zdrojům, komunikaci a pracovním postupům, které jim umožňují rychle reagovat na obchodní procesy.
  • Měření spokojenosti: Komplexní pohled na skóre spokojenosti zaměstnanců s digitálním pracovním prostředím, který bere v úvahu interakce uživatelů s pracovním prostředím (mobilní nebo stolní zařízení, aplikace, operační systém, síť atd.) a také jejich mínění a je přizpůsobený potřebám organizace.
  • Aktivní analýza: Možnost sledovat kvalitu zaměstnanecké zkušenosti prostřednictvím přehledových panelů a interaktivních ukazatelů, včetně využití modelů strojového učení k detekci anomálií a aktivnímu odhalování kritických faktorů, které zkušenost narušují. Řízená analýza základních příčin (RCA) s kontextovými řídicími panely, vizualizací zpětného dohledávání a spoluprací se správci umožňuje rychlou identifikaci základních příčin problémů.
  • Rychlá náprava problémů: Zaměstnanecká samoobsluha s přístupem k odpovědím na nejčastější dotazy a podnikovým zdrojům. Oddělení IT může aktivně napravovat problémy dříve, než ovlivní produktivitu zaměstnanců, pomocí nástrojů pro správu digitální zaměstnanecké zkušenosti (DEEM) nebo zahájit vzdálenou relaci sdílení obrazovky, je-li vyžadována interakce s IT.
  • Podpora soukromých a služebních zařízení na jedné platformě: Poskytuje konzistentní zkušenost na mobilních zařízeních i stolních počítačích bez ohledu na vlastnictví a správu.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.