V boji proti šíreniu dezinformácií a nenávistného obsahu na internete dostane štát do rúk silný nástroj.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pripravuje  zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu. Zodpovednosť za kontrolu a správu škodlivého obsahu budú niesť veľké platformy, ktoré často práve na nenávisti a dezinformáciách zarábajú milióny eur. 

„Dva roky boja s pandémiou a teraz aj vojna na Ukrajine nám všetkým ukázali, aké zničujúce dôsledky môže mať šírenie dezinformácií, klamstiev, propagandy a cielenej nenávisti na internete. Štát musí mať prostriedky, ako zamedziť šíreniu protizákonného obsahu, ktorý programovo rozoštváva spoločnosť, destabilizuje ju a v konečnom dôsledku môže ohroziť aj životy ľudí a bezpečnosť našej krajiny. Práve preto pripravujeme úplne nový zákon,” vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová.

Predbežnú informáciu o príprave zákona dnes Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) zverejnilo na portáli Slov-Lex

Paragrafové znenie návrhu zákona by sa do pripomienkového konania malo dostať v máji.

Pripravovaný slovenský zákon o opatreniach proti šíreniu nedovoleného obsahu sa zameriava na povinnosť platformy vyhodnocovať a prípadne odstraňovať škodlivý a nezákonný obsah, ale určí tiež spôsoby postihovania za jeho šírenie. Vychádza pritom z pripravovaného nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o jednotnom trhu s digitálnymi službami (Akt o digitálnych službách). Cieľom legislatívy z dielne MIRRI SR bude ochrana práv a slobôd fyzických a právnických osôb, ústavného zriadenia a vnútorného poriadku.

Za nedovolený obsah by sa mal považovať obsah, ktorý, alebo ktorého verejné šírenie obsahuje znaky skutkových podstát presne určených trestných činov, ktoré už  definuje Trestný zákon. Ide napríklad o trestné činy založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd, hanobenia národa, rasy a presvedčenia, či popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti. Ďalej ide taktiež o trestné činy ako nebezpečné vyhrážanie, šírenie poplašnej správy, vyzvedačstvo, ohrozenie utajovanej skutočnosti či sexuálne zneužívanie a mnohé ďalšie. Návrh sa podľa vzoru fungujúcej právnej úpravy v Nemecku zameriava predovšetkým na povinnosť poskytovateľa elektronickej služby znemožniť ďalšie šírenie nedovoleného obsahu prostredníctvom elektronickej služby, povinnosť vyhodnocovať a aktívne zabraňovať šíreniu takéhoto obsahu.

„Doteraz sa digitálne platformy a sociálne siete dostatočnému plneniu tejto základnej povinnosti vyhýbali. Je neprípustné, aby na kontrolu nebezpečného obsahu a na jeho odstraňovanie mali multimiliónové spoločnosti minimum kapacít. Práve na nenávistnom, klamlivom či nebezpečnom obsahu pritom zarábajú najviac. ” zdôraznila vicepremiérka Remišová.

Verejnosť môže k pripravovanému zákonu posielať návrhy do 10 pracovných dní od zverejnenia predbežnej informácie, teda do 3. mája (vrátane). Návrhy sa dajú poslať e-mailom na: legislativa@mirri.gov.sk

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.