Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Termín na predkladanie žiadostí na vybudovanie verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc sa z dôvodu pandémie predlžuje o jeden mesiac. Záujemcovia môžu žiadosti o dotáciu predkladať až do 31. decembra 2020. Výzva bola vyhlásená 2. septembra a pôvodný termín predkladania žiadostí bol do 30. novembra. Ministerstvo hospodárstva SR ide už druhýkrát podporiť budovanie elektronabíjačiek. Vyčlenených je 650-tisíc eur a o dotácie môžu tentoraz požiadať okrem samosprávy aj podnikatelia.

„V súčasnej výzve sme rozšírili okruh žiadateľov ako aj typy projektov, na ktoré je možné získať podporu. Zvýšili sme aj maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný,“ vysvetlil vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Podľa šéfa rezortu hospodárstva „ak chce Slovensko  patriť medzi lídrov v automobilovom priemysle, musí sledovať a podporovať trendy v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektromobility, ako aj v prípade vodíkovej mobility, ktorej podporu rezort tiež plánuje.“ Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na svoj projekt, 5 % musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %. Minimálna výška dotácie je stanovená na 2 500 eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18 000 eur a podnikatelia 36 000 eur. Úspešní žiadatelia budú mať pol roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu.

Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená webovej stránke rezortu https://www.mhsr.sk/ministerstvo/dotacie/dotacie-v-roku-2020, kde sú zverejnené aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa tejto výzvy. Všetky potrebné informácie sú zverejnené aj na stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá celú výzvu administruje – https://www.siea.sk/podporne-programy/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic/podpora-budovania-verejne-pristupnych-elektrickych-nabijacich-stanic-v-roku-2020/.

Historicky prvú výzvu na podporu budovania verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektromobily vyhlásil rezort hospodárstva v júli minulého roka. Výzva bola určená len pre samosprávy, ktoré si prerozdelili  350 000 eur. Vďaka prvej výzve pribúdajú nabíjacie stanice pre elektromobily v 70 mestách a obciach po celom Slovensko. Podporu vtedy najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji.  V súčasnosti je na Slovensku vyše 120 tzv. rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc typu AC. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných viac ako 3 000 elektrických a plug-in hybridných elektrických osobných vozidiel. V súvislosti s podporou elektromobility rezort hospodárstva pokračuje aj vo vyplácaní dotácií na kúpu elektromobilov. Pri tejto výzve, do ktorej už ale nie možné zapojiť sa, bolo doteraz schválených 601 žiadostí o dotáciu. Vyplatených už bolo cez 2,6 milióna eur.