Pohodlie dobrovoľnej podriadenosti má svoju cenu – zverejnenie našich záľub,  nákupných zvyklosti  alebo zdravotných údajov. Osobné dáta sú dnes žiadanou komoditou svetových mocností a nadnárodných spoločností. Krok späť je nemožný – čoraz rýchlejšie sa blížime k modelu na ktorého pozadí bude stáť všadeprítomné digitálne dvojča. O miere svojej nezávislosti štáty rozhodnú už čoskoro.

Celospoločenská debata o dôležitosti digitálnej identity nie je nová, začala už okolo roku 2000. Aktuálnejšou sa dnes stáva najmä s príchodom technológií, akými sú 5G siete, umelá inteligencia, alebo procesy automatizácie a robotizácie. Tie totiž nie sú konceptom ďalekej budúcnosti. Práve naopak, najväčšie zmeny zažijeme už v tomto desaťročí.

Aké dôležité sú nezávislé siete?

Neodškriepiteľným faktom je, že proces digitalizácie je jeden z najdôležitejších potenciálnych zdrojov ekonomického rastu. Jeho podpora by preto mala byť v súčasnosti pre štáty prioritou. Digitálna ekonomika vo svojej všeobecnej definícií dosahuje podľa analytických odhadov hodnotu celkovo 11,5 biliónov dolárov alebo 15,5 percenta svetového HDP. Okrem značných investičných možností digitalizovaná ekonomika poskytuje vyššiu mieru istoty a stability, najmä v kontexte udalostí podobných nedávnej pandémie COVID-19.

Ďalším znakom dôležitosti dôslednej digitalizácie je aj fakt, že Európska komisia nedávno ohlásila plán obnovy s rozpočtom 750 miliárd eur. Plán zmierni nedostatky členských štátov EÚ v oblasti digitalizácie. Vedenie Európske komisie si uvedomuje, že ak sa členské štáty dostatočne rýchlo nevymania z pozície výrobných fabrík a odoberateľov technológií, ich konkurencieschopnosť na svetovom trhu bude ohrozená. To isté platí aj pri vlastníctve a ochrane dát. Primárnym cieľom je vyrovnať sa technologickými kapacitami súčasným svetovým lídrom, najmä USA a Číne. V prípade, že Európe nebude dostatočne inovovať, môže byť v budúcnosti v značnej miere závislá na technologicky vyspelejších krajinách.

V oblasti nadnárodnej legislatívy predstavila Európska komisia na začiatku roku 2020 tzv. EU Toolbox. Ide o súbor univerzálnych pravidiel a odporúčaní, podľa ktorých majú členské štáty budovať svoje siete. Základným princípom odporúčaní je pluralita dodávateľov, nezávislosť  a jednotné princípy posudzovania bezpečnosti.

Čo čaká Slovensko 

Národná digitalizácia bola doposiaľ v zozname priorít niekoľkých vlád na Slovensku. Podľa najnovšieho rebríčka Global Innovation Index si však Slovenská republika v miere digitalizácie pohoršila – v porovnaní s minulým rokom klesla o 2 miesta. Predbehlo nás Maďarsko, Poľsko aj Česko, ktoré si medziročne polepšilo o 2 priečky. Na výraznom vzostupe sú ázijské krajiny – Čína alebo Vietnam.

Podľa štúdie Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sú najviac ohrozené práve krajiny ako Slovensko. Dôvodom je vysoká závislosť ekonomiky na výrobe. Spomedzi krajín OECD je práve Slovenská republika tou s najvyšším počtom ohrozených typov zamestnaní.

Prvé dôsledky tohto javu môžeme vidieť už teraz v podobe nedostatku kvalifikovaných pracovných síl. Vedomosti z oblasti IT budú v blízkej budúcnosti rozhodujúce. Dôležitou bude aj výrazná reforma v oblasti školstva, vzdelávania a rekvalifikačných programov. Dobrou správou však je že miznúce povolania budú postupne nahradené úplne novými.

Dôležitosť jednotnej stratégie 

Je zrejmé, že Slovenská republika nemôže priamo konkurovať gigantom svetového IT trhu, akými sú USA alebo Čína. Najvýhodnejšou stratégiou je teda synchronizácia stratégie digitalizácie na národnej a Európskej úrovni. Výborným príkladom je výber dodávateľov 5G, ktorého pravidlá určuje už spomínaný EU Toolbox. Výhodou je, že v rámci takejto koordinácie sa výrazne posilní jednotný trh EÚ v dôsledku znižovania závislosti na zahraničných technológiách a know-how.

Takúto stratégiu preferuje napríklad Nemecko. Ministerstvo vnútra Spolkovej republiky Nemecko už na jeseň 2019 vydalo štúdiu, ktorá popisuje výhody prechodu na autonómnu prevádzku sietí a ich deľby medzi viacerých dodávateľov. Účelom takýchto opatrení je zabrániť závislosti na jednom dodávateľovi a zamedziť zberu dát tretími stranami.

Nemecko taktiež nastavilo prísne bezpečnostné štandardy platné pre všetkých dodávateľov. Zároveň sa zaviazalo, že vopred stanoví príslušný procesný audit namiesto vylúčenie akéhokoľvek dodávateľa z účasti na budovaní sietí 5G.

Administratíva USA dlhodobo tlačí spojencov k tomu, aby zakázali vstup čínskej spoločnosti Huawei do svojich 5G sietí. Ťaženie americkej vlády proti technologickému gigantovi však nikdy nebolo podložené verejnými dôkazmi. Huawei obvinenia dlhodobo popiera a naopak nabáda k otvorenej spolupráci.

Značky: