Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

O2 Športová akadémia Mateja Tótha sa rozhodla prvýkrát v histórii jej fungovania spustiť hlasovanie o  najobľúbenejšieho trénera roka. Zapojením sa do hlasovania bojujú tréneri nielen o priazeň svojho okolia, ale aj hodnotné ceny partnerov Akadémie. Tréneri s najvyšším počtom hlasov budú ocenení na slávnostnom galavečere. 

Tréneri v Akadémii musia mať pedagogické aj telovýchovné vzdelanie. Väčšinou ide o učiteľov, ktorí majú zároveň trénerskú licenciu v potrebnej kategórii a triede. Trénerov si Akadémia vychováva aj medzi študentmi, vo vyšších ročníkoch fakúlt telesnej výchovy a športu z viacerých slovenských univerzít.

Základnou výbavou trénera Akadémie je však ľudský prístup, ktorý priblížila riaditeľka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha Mária Bedleková: „Naši tréneri sú tí, vďaka ktorým sa myšlienka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha šíri na školách a medzi deťmi na celom Slovensku. Sú to kolegovia, ktorí svojím úsilím prispievajú k tomu, aby sa aj deti znevýhodnené sociálnym zázemím či zdravotnými ťažkosťami cítili rovnocennými parťákmi nielen v škole, ale tiež v budúcom živote, za čo im veľmi pekne ďakujeme.“

Každý tréner musí prejsť plnohodnotným niekoľkodňovým školením, ktoré organizuje Akadémia v spolupráci s niekoľkými odborníkmi viackrát do roka. Súčasťou školenia je odovzdanie metodických materiálov a teoretická aj praktická časť odborného vzdelávania s odborníkmi, ktorá sa sústredí na tri piliere Akadémie: vývojová kineziológia, športový tréning a psychologická príprava.

„Uvedomujeme si, že úspech práce s mládežou je závislý hlavne na tréneroch. Veríme v ich prístup a dávame im návod na kvalitný, systematický tréning rešpektujúci senzitívne obdobia danej vekovej kategórie,“ dodáva olympijský víťaz Matej Tóth, ktorý je častokrát súčasťou školení.

Tréneri, ktorých nominovala Akadémia do ankety, sú zároveň výnimoční aj prácou, ktorú realizujú nad rámec svojich povinností. V období pandémie bol tréner Tomáš Krištof súčasťou videí Telesná na doma, ktoré spolu dosiahli viac ako 1 milión videní. Pandémia prispela viac k tomu, aby sa tréningy digitalizovali. Nové digitálne metódy vo výučbe a tréningoch Akadémie využíva trénerka z Partizánskeho Vierka Petrášová. Projekt Moduly pod záštitou MŠVVaŠ vedie už druhý rok na viacerých školách nominovaný tréner Lukáš Herák. Aj vďaka jeho práci patria Moduly Akadémie medzi najžiadanejšie v rámci celého projektu ministerstva školstva.

„Veríme, že sme vytvorili novú tradíciu a anketa Tréner roka bude mať v Akadémii prívlastok pravidelná. Tak, ako oceňujeme deti, aj naši tréneri si zaslúžia byť videní, pretože práca, ktorú odvádzajú, je skutočná investícia do budúcnosti našej krajiny,“dodáva Mária Bedleková.

Hlasovať môže verejnosť a rodičia do 21. 6. 2023 TU. Úplné znenie podmienok hlasovania v ankete Tréner roka O2 Športovej akadémie Mateja Tótha sa nachádza na webe akademiamatejtotha.sk v časti súťaže a granty.

Značky: