Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet aktívnych SIM kariet medziročne vzrástol o 1% na 2,37 mil.

Skupina O2, ktorú tvoria spoločnosti O2 Slovakia a O2 Business Services, dosiahla za vlaňajšok výnosy vo výške 349 mil. eur. Na konci roka malo O2 už vyše 2,37 mil. aktívnych SIM kariet. Rástli segmenty služieb s pravidelnou mesačnou platbou, domáceho internetu aj M2M SIM kariet, naopak, súbežne s trendom pokračuje pokles segmentu predplatených kariet. Pokračujúca nepriaznivá situácia na trhu spolu s rastom cien tiež zapríčinili medziročný pokles zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) o 1%. O2 aj naďalej investuje do rozvoja svojich sietí, čoho dôkazom je takmer dvojnásobný nárast pokrytia 5G siete na 70,1% ľudí na Slovensku.

„Minulý rok bol v O2 najmä v znamení veľkých zmien. Smerom navonok zarezonovalo spojenie síl s partnerským operátorom pri zdieľaní najmodernejšej sieťovej infraštruktúry, čo zákazníci pocítia najmä na skvalitnení signálu a jeho rýchlom šírení v nadchádzajúcich mesiacoch. Veľkou zmenou však prešlo aj samotné O2, keď vymenilo doterajší štandardný spôsob pracovných procesov za agilný spôsob práce. To sa už teraz prejavuje na vytváraní hodnotnej a atraktívnej ponuky pre našich zákazníkov. Kontinuálny rast zákazníckej bázy vo všetkých štvrťrokoch minulého roka nám potvrdzuje, že sme sa vybrali tou správnou cestou,“ povedal CEO O2 Igor Tóth.

Ako ďalej doplnil: „zmenami neprechádza len O2, ale celý trh či naša ekonomika. Kým v roku 2022 sme zažívali nárasty cien vstupov v takmer všetkých oblastiach, v minulom roku sa tempo rastu cien o niečo spomalilo. Naša chuť po investíciách do siete sa aj napriek týmto menej priaznivým makroekonomickým podmienkam ešte zvýšila, čoho dôkazom je významný nárast pokrytia našej 5G siete. To sa prirodzene odráža vo zvýšených nákladoch, a teda aj v miernom poklese hrubého zisku, ktorý ovplyvnili okrem iného tiež zvýšené mzdové náklady a investície do samotnej transformácie.“

Novinky v oblasti sietí

O2 významne napreduje v sprístupňovaní 5G signálu pre svojich zákazníkov, ktorý bol ku koncu decembra 2023 dostupný už pre 70,1% ľudí na Slovensku. Pre porovnanie, koncom decembra 2022 bola 5G sieť dostupná pre 37% obyvateľov Slovenska. Od začiatku roka 2023 operátor pokryl 819 nových miest a obcí, a celkovo je 5G sieť od O2 dostupná už v 1009 lokalitách Slovenska.

Zároveň s budovaním najmodernejšej 5G siete je O2 aj uprostred modernizácie celej sieťovej infraštruktúry. Tento proces spolu s ohláseným vypnutím zastaralej 3G siete, využitím uvoľnených frekvencií a plánovaným zdieľaním infraštruktúry s partnerským operátorom vytvára podmienky pre vybudovanie najmodernejšej mobilnej siete od O2.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet aktívnych SIM kariet sa v minulom roku medziročne zvýšil o 1% na 2,37 mil.. Počet zákazníkov s pravidelnou mesačnou platbou tvoril takmer 1,7 mil., z ktorých bolo 529 tis. M2M SIM kariet. Segment mobilných paušálov rástol medziročne o 2% na takmer 1,1 mil. a rovnako približne dvojpercentne rástol aj segment internetu šíreného vzduchom na 68 tis. prípojok.

Naopak, segment predplatených kariet v súlade s trendom posledných rokov poklesol o 2% na takmer 680 tis. SIM kariet.

Televízia a streamingové služby

O2 je tiež významným poskytovateľom obsahu pre svojich zákazníkov. Počet odberateľov streamingových služieb (Netflix, HBO Max a Voyo) od operátora spolu s televíznou službou O2 TV medziročne vzrástol o 54% na 181 tisíc.

Prehľad finančných ukazovateľov

Konsolidované výnosy operátora vzrástli medziročne o 8% na 349 mil. eur. Zisk EBITDA skupiny medziročne mierne klesol o 1% na 75 mil. eur vplyvom zvýšených nákladov súvisiacich s rozvojom siete. Vykázaný zisk EBITDA už nezahŕňa vyčlenenú infraštruktúrnu časť, ktorú spravuje samostatná spoločnosť CETIN Networks.

Konsolidované výsledky skupiny O2 SK20232022Zmena
Výnosy (v mil. eur)3493248%
Aktívne SIM karty (v tis.)*2 3722 3551%
Zákazníci TV a streamingových služieb18111854%
EBITDA7576– 1%

Značky: