Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Počet aktívnych SIM kariet medziročne vzrástol na 2,37 mil.
  • Výnosy firmy medziročne vzrástli o 9,5 %
  • O2 v treťom štvrťroku zvýšilo 5G pokrytie na 69,3 %

Skupina O2, ktorú tvoria spoločnosti O2 Slovakia a O2 Business Services, vykázala v treťom štvrťroku výnosy vo výške 255 mil. eur. Koncom septembra evidovalo O2 2,37 mil. aktívnych SIM kariet. Rast výnosov však zatienil pokračujúci nepriaznivý vývoj na trhu vyplývajúci z inflácie a vplyvu zvýšených cien energií, čo sa opäť prejavilo v medziročnom poklese zisku pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) v treťom štvrťroku o takmer 1 %. O2 však naďalej investuje do rozvoja sietí, čoho dôkazom je aj nárast pokrytia 5G siete na 69,3 % ľudí, a tiež ohlásené historicky prvé zdieľanie sietí na Slovensku. Všetky tieto kroky majú za cieľ ešte výraznejšie zlepšiť zákaznícku skúsenosť ako aj podporiť digitálnu ekonomiku Slovenska.

„V treťom štvrťroku sme výrazne pokročili v napĺňaní našej stratégie v oblastí sietí, ktorej hlavnými cieľmi sú efektívnejšia správa a zlepšenie zákazníckej skúsenosti. Historicky prvá dohoda o zdieľaní sietí na Slovensku ako aj líderstvo v 5G pokrytí sú dôkazom toho, že robíme všetko pre to, aby sme ponúkali tie najlepšie mobilné služby na kvalitnej infraštruktúre,“ povedal CEO O2 Igor Tóth.

„Aby sme však mohli napĺňať naše ambície v dlhodobom horizonte, pristúpili sme aj k zmenám vo vnútornom fungovaní firmy. Od júla sme prešli na agilný systém riadenia našej organizácie, ktorý so sebou prináša nový spôsob práce. Hoci táto zmena prebieha pri plnom pracovnom vyťažení pri vývoji nových produktov a služieb, už dnes vidíme prvé výsledky v podobe nových atraktívnych propozícií pre zákazníkov,“ doplnil Igor Tóth.

Novinky v oblasti sietí

V auguste ohlásili telekomunikační operátori O2 a Slovak Telekom uzavretie dohody o zdieľaní technológie mobilných sietí. Zákazníci pocítia jej prínos v mnohých ohľadoch, najmä v rýchlejšom nasadzovaní sieťových inovácií i vyššej kvalite signálu. Výhodou bude aj rýchlejší rozvoj sietí. Proces zdieľania sietí bude prebiehať postupne po jednotlivých lokalitách, pričom jeho zavŕšenie sa očakáva v horizonte dvoch až troch rokov.

O2 tiež v treťom štvrťroku zvýšilo svoje úsilie v pokrývaní lokalít najmodernejšou 5G sieťou, ktorá bola koncom septembra dostupná už pre 69,3 % ľudí na Slovensku.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet aktívnych SIM kariet sa v treťom štvrťroku 2023 medziročne zvýšil o vyše 2 % na 2,37 mil. Počet zákazníkov s pravidelnou mesačnou platbou tvoril takmer 1,7 mil., z ktorých bolo 528 tis. M2M SIM kariet.

Konsolidované výsledky skupiny O2 SKQ1-Q3/2023Q1-Q3/2022Zmena
Výnosy (v mil. eur)2552339,5%
Aktívne SIM karty (v tis.)*2 3702 3182,2%

* Údaje už zohľadňujú vyčlenenie sieťovej infraštruktúry do samostatnej spoločnosti v roku 2022, ktorej výsledky sa do skupinových čísel nezapočítavajú.

Značky: