Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Životné prostredie, ako aj jeho ochrana, sú dôležité pre našu existenciu.

V súčasnosti je to aktuálna téma, ktorú by mali sledovať nielen všetci výrobcovia, ale aj spotrebitelia. Českí aj slovenskí spotrebitelia sa zhodli na tom, že žiť v harmónii s prírodou a chrániť životné prostredie sú pre nich dôležité hodnoty. Podiel tých, ktorí tvrdia, že ochrana životného prostredia je pre nich dôležitejšia ako ekonomický rast, dokonca počas posledných štyroch rokov stúpa.

Environmentálne správanie

Ochrana životného prostredia je dôležitá hodnota pre 87 percent slovenských a 85 percent českých domácností. Dokonca, väčšina opýtaných sa zhodla, že ochrana životného prostredia je pre nich dôležitejšia ako ďalší ekonomický rast. Je preto vidieť, že spojenie s prírodou a žiť v harmónii s prírodou, je dnes už dôležitou hodnotou pre väčšinu spotrebiteľov v Českej (73 percent), aj Slovenskej republike (75 percent).

Väčšina domácností, až 76 percent na Slovensku uviedla, že separuje domáci odpad. V tomto sú na tom Česi o niečo lepšie ako my – v  Českej republike separuje odpad až  84 percent domácností.

„Zistili sme, že približne tretina domácností tvrdí, že vedome nakupuje viac produkty, ktoré menej zaťažujú životné prostredie,“ hovorí Ladislav Csengeri, riaditeľ Consumer Panel Services GfK Czech a Slovakia. Jedna štvrtina domácností v Čechách, aj na Slovensku zámerne kupuje výrobky s menším počtov obalov, čím tiež šetria životné prostredie.

Na druhej strane, za šetrné obaly produktov je ochotná si priplatiť iba necelá tretina (29 percent) slovenských domácností, v Českej republike je to dokonca iba jedna štvrtina domácností (26 percent), Zálohované obaly však považujú za dobrý nápad 2/3 spotrebiteľov na Slovensku a vyše polovica českých spotrebiteľov.

Ktoré domácnosti sú orientované environmentálne?

Environmentálne sa viac správajú jednotlivci alebo páry nad 40 rokov. Spája ich to, že sú ochotní viac zaplatiť za produkty, ktoré sú vyrobené v súlade s prírodou. A dokonca je pre nich ochrana životného prostredia dôležitejšia ako hospodársky rast krajiny.

Na Slovensku sú to zväčšia ľudia žijúci vo väčších mestách a na západnom Slovensku, v Čechách skôr žijúci na dedinách a v malých mestách v Stredných Čechách a Strednej Morave. Ich podiel je však ešte stále nízky, tvoria necelú jednu pätinu domácností v Čechách aj na Slovensku.