V súvislosti s európskou reguláciou cien hovorov, SMS a MMS v európskom roamingu, ktorá je už platnosti, sme oslovili operátorov na Slovensku. Pýtali sme sa či a ako upravili svoje cínníky. Prinášame ich odpovede.

Telekom

Telekom znižuje cenu SMS do EÚ nad rámec paušálov pri Happy a všeobecne pri Bez záväzkov, Easy a Jurovi.

Konkrétne sa to prejavuje nasledovne:

Áno

 • Hovory a SMS sú v súlade, zahrnuté v paušáloch.
 • Ceny nad rámec sú v súlade

Happy

 • Hovory a SMS sú zahrnuté v paušáloch.
 • Ceny sú v súlade pri hovoroch a MMS.
 • Cenu znižuje Telekom pri SMS zo SR do EU a Zóny 1 z 15 centov na 7 centov

Bez záväzkov

 • Ceny sú v súlade pri hovoroch a MMS.
 • Cenu znižuje Telekom pri SMS zo SR do EU a Zóny 1 z 15 centov na 7 centov

Easy

 • Ceny sú v súlade pri hovoroch a MMS.
 • Cenu znižuje Telekom  pri SMS zo SR do EU a Zóny 1 z 15 centov na 7 centov

Juro

 • Ceny sú v súlade pri hovoroch a MMS
 • Cena SMS je v súlade do Zóny 0.
 • Cenu znižuje Telekom pri SMS zo SR do EU a Zóny 1 z 15 centov na 7 centov

Orange

Spoločnosť Orange Slovensko reguláciu nielenže v plnom rozsahu rešpektuje, ale dlhodobo ide nad jej rámec, čo platí aj v prípade regulácie medzinárodných hovorov do EU. Už v roku 2012 Orange v najpoužívanejších paušáloch upravili ceny medzinárodných hovorov do EÚ na 10 centov/min. odchádzajúceho hovoru a 6 centov za medzinárodnú SMS do EÚ.

Maximálna cenníková cena je od 15. mája v súlade s reguláciou automaticky upravená na 22,8 centov za minútu odchádzajúceho medzinárodného hovoru do EU rovnako v mobilnej aj fixnej sieti a 7,2 centa za odoslanú medzinárodnú SMS do EU.

O2

Zákazníci v O2 už teraz volajú a SMS-kujú do krajín EÚ a EHP výhodnejšie alebo porovnateľne ako stanovuje Európska komisia novou reguláciou cien. Preto O2 nemuselo pristúpiť k žiadnej úprave svojich cenníkov.

4ka

V 4ke vítajú každú zmenu trhu, ktorá je v prospech zákazníka. Keďže 4ka zaviedla ako prvý slovenský operátor rovnaké jednotkové ceny v EÚ aj na Slovensku, na súčasné zmeny sú pripravení. Štvorkári tak môžu volať a SMS-kovať dlhodobo za 4 centy za minútu alebo SMS a dátovať iba za 1 cent za 1 MB.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.