Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dôchodkovú správcovskú spoločnosť (DSS) minulý rok zmenilo viac ako 55 797 sporiteľov. Oproti roku 2021 počet tých, ktorí si sporia na dôchodok v II. pilieri a mali záujem počas roka zmeniť svoju DSS, tak stúpol o vyše 15 tisíc. V roku 2021 medzi jednotlivými DSS prestúpilo viac ako 40 tisíc sporiteľov. Od tohto roka sa pritom situácia sporiteľov významne zjednoduší – na prestup si už nebudú musieť od Sociálnej poisťovne vyžiadať akceptačný list. Zmeniť DSS tak budú môcť len na základe prestupovej zmluvy s novou DSS.

Sociálna poisťovňa vydala v roku 2022 sporiteľom v II. pilieri 66 245 akceptačných listov. Pre porovnanie, v roku 2021 si sporitelia prevzali 41 281 akceptačných listov a v roku 2020 ich bolo 53 226. Akceptačný list, ktorý slúži na prestup medzi DSS, vydávala pobočka Sociálnej poisťovne klientovi osobne na počkanie alebo do jeho elektronickej schránky na ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Predloženie akceptačného listu dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri uzatvorení prestupovej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení bolo doteraz podmienkou na akceptáciu tohto prestupu. Od roku 2023 táto administratívna podmienka odpadne, čo uľahčí situáciu tak sporiteľovi ako aj Sociálnej poisťovni. Sporiteľ bude môcť prestúpiť do inej DSS už len na základe prestupovej zmluvy. Obmedzenie však bude spočívať v možnej frekvencii týchto prestupov. Prestup medzi dôchodkovými správcovskými spoločnosťami bude totiž možný najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a následne pol roka od posledného prestupu.

Počet sporiteľov v II. dôchodkovom pilieri medziročne vzrástol. V decembri 2022 ich Sociálna poisťovňa evidovala 1 729 071. V decembri 2021 to bolo 1 641 632 sporiteľov. 

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.