Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

7. február 2023 Medzinárodný deň bezpečného internetu.

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť s prevenciu vydáva druhý diel Učebnice informačnej bezpečnosti pre stredné odborné školy a gymnáziá.

Učebnica je dielom štvorice Daniel Chromek, Jaroslav Oster, Miroslav Blšák, a Marek Zeman, odborníkov praxe, ktorí sa aktívne venujú aj vzdelávaniu a osvete v kybernetickej bezpečnosti.

Prvý diel učebnice informačnej bezpečnosti vydaný v roku 2021 využíva pre výuku viac ako 200 slovenských škôl, oboznamuje sa s ňou niekoľko českých škôl a do vzdelávania ju aplikovali aj slovenské vysoké školy. Pre študentov aj učiteľov predstavuje prvý ucelený materiál na výuku tém informačnej bezpečnosti a prevenciu počítačovej kriminality

Druhý diel vysvetľuje najčastejšie útoky realizované metódami sociálneho inžinierstva, venuje sa nastaveniu bezpečnosti v organizácii a prezentuje systém bezpečnostných noriem adekvátne stredoškolskému predmetu. Teória rozvádza a nastavuje základné pravidlá, príklady sú určené na pochopenie podstaty a úlohou cvičení je získať špecifické zručnosti v konkrétnom prostredí.

Zároveň s učebnicou bola vytvorená aj Metodická príručka pre školy pod odborným vedením osvedčených autoriek metodík Katarína Valičková a Miriama Blšáková.

Učebnica a Metodická príručka je pre slovenské školy dostupná v slovenskom jazyku bezplatne. K dispozícií je tiež tlačená verzia dostupná za cenu výrobných nákladov.

Vydanie učebnice finančne podporila Nadácia ESET a rad ďalších partnerov.

Občianske združenie Preventista – združenie pre bezpečnosť s prevenciu Združenie vzniklo v roku 2013 ako dobrovoľnícka organizácia združujúca profesionálov z oblasti informačnej bezpečnosti, digitálnej forenzie, prevencie počítačovej kriminality a vzdelávania. Jeho zámerom bolo a je poskytovať platformu pre výmenu skúseností spojenú s praktickou realizáciou zvyšovania bezpečnostného povedomia a preventívneho pôsobenia na všetkých úrovniach spoločenského života. Je vydavateľom radu odborných publikácií pre školy a školské zariadenia. Je tiež prevádzkovateľom portálu preventista.sk so zameraním na témy informačnej, kybernetickej bezpečnosti a prevencie s bezplatným obsahom určeným najmä pre podporu vzdelávacieho procesu.

Značky: