Microsoft na konferencii Build 2015 prezentoval nové možnosti kancelárskeho balíka.

Office 365 chce uľahčiť prácu s dokumentami a to takým spôsobom, že ponúkne priamu integráciu ostatných služieb. V praxi to znamená, že priamo v používateľskom rozhraní textového editora alebo tabuľkového programu môžete pristupovať k údajom z iných služieb.

Microsoft počas konferencie prezentoval prepojenie Excelu s nástrojmi spoločnosti SAP a vkladanie obrázkov do prezentácie zo služby PicHit.Me (v zozname sme si všimli aj podporu služieb YouTube a Flickr). V rámci emailového klienta Outlook ukázal, ako budeme profitovať z integrácie profesionálnej siete LinkedIn.

Prepojenie aplikácií tretích strán s balíkom Office má byť v blízkej budúcnosti ešte výraznejšie. Microsoft totiž ponúka sadu API nástrojov, pomocou ktorej môžu vývojári implementovať svoje aplikácie do rozhrania kancelárskych nástrojov. Potrebné informácie majú byť čoskoro dostupné na stránke dev.office.com.