Microsoft na konferencii Build 2015 prezentoval nové možnosti kancelárskeho balíka.

Office 365 chce uľahčiť prácu s dokumentami a to takým spôsobom, že ponúkne priamu integráciu ostatných služieb. V praxi to znamená, že priamo v používateľskom rozhraní textového editora alebo tabuľkového programu môžete pristupovať k údajom z iných služieb.

Microsoft počas konferencie prezentoval prepojenie Excelu s nástrojmi spoločnosti SAP a vkladanie obrázkov do prezentácie zo služby PicHit.Me (v zozname sme si všimli aj podporu služieb YouTube a Flickr). V rámci emailového klienta Outlook ukázal, ako budeme profitovať z integrácie profesionálnej siete LinkedIn.

Prepojenie aplikácií tretích strán s balíkom Office má byť v blízkej budúcnosti ešte výraznejšie. Microsoft totiž ponúka sadu API nástrojov, pomocou ktorej môžu vývojári implementovať svoje aplikácie do rozhrania kancelárskych nástrojov. Potrebné informácie majú byť čoskoro dostupné na stránke dev.office.com.

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit