V kedysi obľúbenom obchode s výpočtovou technikou si už ďalší notebook nekúpite. 

SHARK Computers oficiálne ukončuje svoju činnosť. Spoločnosť nám poslala nasledujúce oficiálne vyjadrenie:

Počas roka 2016 sa uskutočnila konsolidácia spoločnosti SHARK Computers, a.s., znížil sa počet predajní, upravil online obchod, ale ani tento postup nepriniesol očakávané výsledky. Následne sa akcionári rozhodli pre ukončenie činnosti spoločnosti.

So všetkými zamestnancami spoločnosti SHARK Computers, a.s. boli uzavreté dohody o ukončení pracovného pomeru ku dňu 28.2.2017, pričom išlo o 12 zamestnancov a kontraktorov. Záväzky voči veriteľom, dodávateľom a prenajímateľom vysporiada spoločnosť na základe štandardných účtovných a legislatívnych postupov. Zároveň spoločnosť dodá všetky objednávky a vystaví dobropisy pre otvorené zákazky.

Na webovej stránke www.shark.sk je uvedená informácia „Z technických dôvodov nie je možné objednávať tovar na našom webe. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.

Predstavenstvo spoločnosti SHARK Computers, a.s. bolo zmenené dňom 27.1.2017 a  proces ukončenia činnosti bude viesť zastupujúca právna kancelária.

Zápis v OR SR bol aktualizovaný dňom 21.2.2017. Pre zákazníkov a ďalšie otázky je zriadená mailová adresa info@shark.sk

Značky: