Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Platforma dramaticky uľahčuje automatizáciu kolaboratívnych a ľahkých priemyselných robotov všetkých značiek.

Spoločnosť OnRobot, vedúci poskytovateľ inovatívnych koncových nástrojov pre kolaboratívne roboty, uviedla unifikované mechanické a elektronické rozhranie pre kompletný rad koncových (EOAT – End-Of-Arm-Tooling) nástrojov OnRobot, ktoré firmám dramaticky zjednodušujú automatizačné projekty. S jednotným robotickým systémom, spoločnou platformou na programovanie a školenie a všetkými doplnkami dostupnými na jednom mieste majú teraz výrobné spoločnosti prístup k ucelenému radu nástrojov so 100-percentnou kompatibilitou a s takmer neobmedzenými možnosťami kolaboratívnych aplikácií. Toto nové riešenie vo forme jedného systému urýchľuje nasadenie a tým šetrí čas a peniaze a dokáže rýchlo využiť prínosy automatizácie. S produktmi novej platformy sa budú môcť oboznámiť návštevníci veľtrhu MSV 2019.

Už skôr v tomto roku uviedla spoločnosť OnRobot Digital I/O Converter Kit, ktorý koncovým nástrojom umožnil bez problémov spolupracovať so všetkými hlavnými značkami kolaboratívnych a ľahkých priemyselných robotov. OnRobot rozširuje túto kompatibilitu o unifikované mechanické a komunikačné rozhranie postavené na produkte OnRobot Quick Changer, ktoré je teraz súčasťou všetkých produktov OnRobot. Súčasťou uvedenia je nový Dual Quick Changer, ktorý prichádza s rovnakou kompatibilitou, avšak pre využitie dvoch nástrojov súčasne v jednom výrobnom cykle, čo maximalizuje využitie robota.

„Výrobné firmy chcú zo svojich robotických aplikácií získať čo najviac a koncové nástroje sa stávajú kľúčom k optimalizácii ich investícií,“ povedal Enrico Krog Iversen, výkonný riaditeľ OnRobot. „Integrácia platformy pre rýchlu výmenu nástrojov Quick Changer do našich súčasných koncových nástrojov zásadne uľahčuje ich výmenu, či už za iný nástroj alebo na robotické rameno inej značky. Vďaka tomu poskytuje flexibilitu a skracuje výrobné prestoje s cieľom efektívnejšej výroby a rýchlejšej návratnosti automatizačného projektu. Predstavuje to ďalší krok smerom k unifikovanému systému OnRobot, ktorý uľahčuje, urýchľuje a zlacňuje budovanie kolaboratívnych aplikácií bez ohľadu na využívanú značku robotického ramena.“

Unifikovaná platforma pre všetky nástroje a robotické značky

S produktom OnRobot Quick Changer, ktorý je teraz súčasťou všetkých koncových nástrojov OnRobot, môže zákazník pracovať s jediným káblom poskytujúcim univerzálne rozhranie medzi nástrojom a ramenom. Kábel, ktorý nie je nutné počas výmeny nástrojov vôbec rozpájať, poskytuje rozšírené komunikačné funkcie pre všetky robotické platformy.

Universal Robots:

V prípade robotických ramien Universal Robots umožňuje OnRobot prostredníctvom unifikovaného rozhrania URCap spoluprácu všetkých nástrojov v rámci jedného programu. S využitím Dual Quick Changera môže napríklad rameno pracovať v jednom výrobnom cykle spoločne s dvojprstým uchopovačom RG2 a vákuovým uchopovačom VG10 a dosiahnuť tak vyššiu mieru využitia. Vďaka unifikovanému robotickému programovaciemu riešeniu je nastavenie robotov UR rýchlejšie než kedykoľvek predtým.

Riešenie fieldbus pre ďalšie robotické značky:

Všetky produkty OnRobot teraz majú platformu unified communications využívajúcu štandardné protokoly fieldbus, ktoré uľahčujú programovanie nástrojov bez ohľadu na využívanú robotickú značku. S novými fieldbus protokolmi môžu výrobné spoločnosti jednoducho nastaviť softvérové parametre a využívať viac funkcií prostredníctvom štandardného ethernetového prepojenia podporujúceho sofistikovanejšie funkcie typu plug-and-produce bez potreby dodatočných káblov. Čas nasadenia sa dá potom skrátiť z 3 hodín na 30 minút, takže kolaboratívne aplikácie je možné spustiť do výroby rýchlejšie.

OnRobot WebLogic pre digitálne I/O pre akúkoľvek robotickú značku:

Na roboty prepájajúce sa pomocou digitálneho I/O využíva OnRobot rozhranie OnRobot WebLogic. S využitím IP adresy v rámci OnRobot Compute Box sa môžu výrobné firmy prihlásiť cez webového klienta OnRobot a prostredníctvom mobilného telefónu či iného sieťového zariadenia vytvárať jednoduché robotické programy. Výrobcovia môžu prednastaviť požadované hodnoty a vytvárať programovaciu logiku s využitím spätnej väzby z uchopovačov a senzorov OnRobot na presnejšie riadenie. To poskytuje OnRobot nástrojom kompatibilitu s ešte širším spektrom robotických ramien a pomáha výrobcom rýchlo nastaviť a sprevádzkovať požadované kolaboratívne aplikácie.

Kontinuálne vylepšovanie reaguje na dopyt zákazníkov

Spoločne s novou platformou zjednodušujúcou automatizáciu pokračuje OnRobot v postupnej inovácii svojho portfólia koncových nástrojov, ktorá reaguje na dopyt zákazníkov. Uchopovače RG2 a RG6 teraz majú vylepšenú konštrukciu a sú silnejšie, citlivejšie a ľahšie sa pripevňujú. Uchopovače taktiež prichádzajú štandardne s certifikátom TÜV Cat. 3, s PLd úrovňou bezpečnostnej ochrany. Doštičky uchopovača Gecko získali vyššiu maximálnu nosnosť, až 6,5 kg v závislosti od materiálu.

OnRobot sa bude prezentovať na tohtoročnom veľtrhu MSV 2019 v Brne prostredníctvom svojich partnerov, hlavne DREAMland (stánok G1/26), Rob4Job (C/17) a EXACTEC (P/96). Partneri predstavia konkrétne aplikácie s využitím produktov OnRobot, ako napríklad podávanie vizitiek a ďalších predmetov s využitím uchopovača RG2-FT, prípravu kávy s uchopovačom RG2, aplikáciu pick&place s vákuovým uchopovačom VG10, praktické využitie senzorov HEX F/T a podobne. V spolupráci s firmou DREAMland podala spoločnosť OnRobot aj prihlášku do súťaže o najlepší produkt Zlatá medaila MSV 2019 s inovatívnym uchopovačom Gecko, ktorý na manipuláciu s predmetmi využíva adhezívne sily podobné chodidlu gekona.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Nové produktové špecifikácie si  môžete stiahnuť z https://onrobot.com/en/downloads.

Značky: