Väčšia bezpečnosť dodávok elektrickej energie na oboch stranách hranice, vzájomná výpomoc pri plánovaných odstávkach aj v krízových situáciách.

To sú hlavné výhody opätovného prepojenia distribučných sústav Česka a Slovenska, ktoré sa realizuje v rámci projektu inteligentných sietí ACON. Na európske pomery unikátne riešenie preverilo nedávne ničivé tornádo. Pretože živel zasiahol aj infraštruktúru, transformovňa 110 kV pri Tvrdoniciach na Břeclavsku bude niekoľko mesiacov využívať elektrickú energiu zo Slovenska.

ACON je cezhraničný projekt inteligentných distribučných sústav, na ktorom spolupracujú EG.D a Západoslovenská distribučná (ZSD). Jeho cieľom je modernizácia energetickej infraštruktúry oboch krajín tak, aby zodpovedala požiadavkám 21. storočia. „Ako napovedá neskrátený názov projektu Again Connected Network – ide o opätovné prepojenie distribučných sústav oboch našich krajín. Nadväzujeme tak na historické prepojenie v rámci niekdajšieho Československa, v rámci Európy ide o pomerne unikátne riešenie,“ uviedol David Šafář, člen predstavenstva EG.D.

V rámci projektu, ktorý vďaka zaradeniu do zoznamu projektov spoločného záujmu získal európsku dotáciu vo výške 91 miliónov eur, sa aktuálne pripravujú investície na vybudovanie troch nových liniek vysokého napätia medzi Slovenskom a Českom. Najvýznamnejšou z nich bude linka medzi Hodonínom a obcou Holič, ktorá sa pravdepodobne začne stavať na budúci rok. V minulom roku sa už podarilo obnoviť historické prepojenie smerom na obec Sidónia či prepojenie pri obci Kopčany.

Na úrovni veľmi vysokého napätia je prioritou prepojenie transformovne 110/22 kV (veľmi vysoké napätie na vysoké napätie) v Tvrdoniciach na Břeclavsku so slovenskou stranou. „Ide o kľúčový prvok spolupráce EG.D a ZSD. Cieľom je využiť toto prepojenie v krízových situáciách alebo pri plánovaných odstávkach, aby nedošlo k výpadkom prúdu. Významne sa tak zvyšuje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky siete na oboch stranách hranice,“ uviedla Stanislava Sádovská, projektová manažérka ZSD pre implementáciu projektu ACON.

Tento rok sa okrem toho začalo pracovať na ďalšom rozšírení transformovne pri Tvrdoniciach, aby do nej bolo možné zaústiť ďalšiu linku veľmi vysokého napätia. Investícia vo výške 26 miliónov korún umožní zvýšiť kapacitu česko-slovenského prepojenia, vďaka čomu bude napríklad v budúcnosti možné posilniť pomocné dodávky na úrovni 110 kV smerom na distribučné územie ZSD.

Acon TvrdoniceZdroj: Acon

Obnovené spojenie medzi krajinami preverilo tornádo

Význam opätovného spojenia distribučných sústav Česka a Slovenska potvrdilo v praxi na konci júna aj ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo oblasťou na juhu Moravy. „Rozvodňa Tvrdonice sa nachádza pri obci Hrušky. Tornádo ju síce nezasiahlo, ale linky vysokého a veľmi vysokého napätia v okolí boli v podstate vymazané z mapy. Obnova linky veľmi vysokého napätia bude trvať minimálne rok, pretože ide o náročný proces, navyše skomplikovaný celosvetovou nedostupnosťou potrebného materiálu,“ konštatoval Miroslav Kopt, vedúci útvaru Strategických projektov EG.D.

Kým pri iných transformovniach v oblasti zasiahnutej tornádom bolo možné vďaka dobrej konfigurácii siete 110 kV využiť možnosť ďalšieho zdroja napájania v rámci distribučného územia EG.D, transformovňa pri Tvrdoniciach naplno využila výhody spojenia s infraštruktúrou ZSD. „Prepojenie s našou linkou veľmi vysokého napätia sa bude využívať po celý čas obnovy českej linky. Aj to je dôkazom dôležitosti a významnosti medzinárodných prepojení,“ doplnila Stanislava Sádovská zo ZSD.

ACON

Zdroj: Acon

Značky: