Operátori zverejnil dáta za rok 2022.

Slovenskí telekomunikační operátori zverejnili finančné výsledky za rok 2022. Celkové výnosy pravdepodobne nebudú pre väčšinu čitateľov až tak zaujímavé, avšak počet aktívnych zákazníkov mobilných služieb a medziročné zmeny môžu čo to napovedať o situácii na slovenskom trhu.

Operátorov sme zoradili podľa počtu aktívnych SIM kariet, pričom za aktívnu SIM kartu sa považuje taká karta, ktorá bola aktívna za posledné tri mesiace.

Orange

Orange bol v roku 2022 operátor s najväčším počtom aktívnych SIM kariet na Slovensku. Celkovo mal 2 441 000 aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 1,5 % medziročný pokles. Z tohto počtu bolo 1 836 000 paušálov (2,4 % pokles), 315 000 predplatených kariet (0,4 % nárast) a 290 000 M2M kariet (2,4 % nárast).

O2

Novou dvojkou na slovenskom telekomunikačnom trhu sa v roku 2022 stalo O2. Operátor dosiahol 2 355 000 aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 4,6 % nárast. Z tohto počtu bolo 1 840 000 paušálov + predplatených kariet (konkrétne čísla pre jednotlivé kategórie operátor nedefinoval) a 515 000 M2M kariet.

Telekom

V Telekome bolo aktívnych 2 155 000 SIM kariet, ak berieme do úvahy metriku, ktorá vyžaduje aktivitu za posledné 3 mesiace. Operátor zverejnil detailné informácie, ktoré sú založené na aktivite za posledných 12 mesiacov a v tomto prípade mal 2 446 000 aktívnych SIM kariet (2,2 % pokles) – z toho 1 371 000 paušálov (4,7 % pokles), 490 000 predplatených kariet (2,6 % pokles) a 584 000 M2M kariet (4,5 % nárast).

Rozdiel medzi aktívnymi kartami za 3 mesiace vs. za 12 mesiacov je podľa operátora spôsobený vyšším počtom nevyužívaných M2M SIM kariet za posledné tri mesiace vs. obdobie 12 mesiacov.

4ka

4ka oznámila, že počet aktívnych mobilných zákazníkov presiahol 605-tisíc aktívnych SIM kariet, čo predstavuje 6,5% medziročný nárast. Operátor sa tiež pochválil, že ponúka 86,5 % pokrytie.

OrangeO2Telekom4ka
Aktívne SIM karty2 441 0002 355 0002 155 000605 000
Fakturované služby1 836 000operátor neuviedol1 371 000*operátor neuviedol
Predplatené karty315 000operátor neuviedol490 000*operátor neuviedol
M2M karty290 000515 000584 000*operátor neuviedol
*uvedené čísla sú založené na metrike, ktorá vyhodnocuje aktivitu za posledných 12 mesiacov, preto je ich súčet iný v porovnaní s celkovým počtom aktívnych SIM kariet za posledné 3 mesiace

Zdroj: Orange, O2, Telekom, 4ka

Prečítajte si aj:

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit