Operátori zverejnili informácie o využívaní ich služieb.

Operátori už tradične zverejňujú detaily o vianočnej spotrebe minút, SMS správ a dát. V roku 2019 bola spotreba nasledovná:

Telekom

Zatiaľ čo pri SMS vidí Telekom rekordy oproti bežnej prevádzke, pri hovoroch a dátach je vidieť oproti štandardným dňom skôr pokles.

SMS

Aj v roku 2019 ostáva Štedrý deň mimoriadne vyťaženým dňom celého roka pri SMS prevádzke. Zákazníci Telekomu poslali počas 24. decembra 7 757 005 SMS. V porovnaní so štandardným dňom ide o viac ako štvornásobok. Najviac SMS správ sa podobne ako vlani poslalo medzi 12. a 13. hodinou, a to 730 927. Najvyťaženejšie okno ostáva teda v rovnakom čase (naposledy bolo iné v roku 2017, medzi 13. a 14. hodinou).

HOVORY

Zákazníci Telekomu uskutočnili 6 306 576 hovorov, z toho 3 070 007 odchádzajúcich a 3 236 569 prichádzajúcich hovorov. Medziročne sa celkový počet hovorov málinko zvýšil, o 0,59%.

Štedrý deň býva však na hovory pomerne chudobný a oproti 23. decembru sa štandardne volá o desiatky percent menej.

DÁTA

Pri dátovej prevádzke na Štedrý deň je zaujímavé spomenúť viaceré faktory. Už niekoľko rokov po sebe badáme trend, že zákazníci Telekomu na Štedrý deň netrhajú rebríčky v rekordoch dátovej prevádzky, ale viditeľne ju znížia oproti predchádzajúcemu dňu, aby sa mohli venovať svojim blízkym. Dátová prevádzka sa vráti na vyššie hodnoty až ku koncu sviatkov, resp. opätovne stúpa po 26. decembri. Pri dátovej prevádz.ke sme v priebehu roka 2019 zažili oveľa silnejšie dni.

V medziročnom porovnaní vidíme pri Štedrom dni nárast zhruba na dvojnásobok, a to na 126 TB za 24 hodín 24. decembra 2019. Len pre zaujímavosť – najvyťaženejšia hodina pre dátovanie bola medzi 21. a 22. hodinou.

Orange

Mobilná dátová prevádzka Orangeu zaznamenala 28 % medziročný nárast, zákazníci v mobilnej dátovej sieti preniesli spolu 210 564 GB dát. Viac než 91 % bolo prenesených v 4G sieti, v nej zákazníci preniesli takmer 192 481 tis. GB dát, čo predstavuje 30 % medziročný nárast. Objem prenesených dát v mobilnej sieti stúpol za posledných 10 rokov až 23,5 násobne. Objem prenesených dát cez FiberNet sa oproti minulému roku výrazne zvýšil, až o 77 %, a dosiahol 883 837 GB, prenesené dáta cez DSL dosiahli takmer 224 tis.GB. Dátová prevádzka, či už v mobilnej alebo fixnej sieti bola najvyťaženejšia v čase medzi 21:00 a 22:00 hod.

Tisíce zákazníkov uprednostnilo zasielanie vianočných vinšov cez tradičné SMS či MMS správy. Najviac SMS správ, viac než 846 800 milióna z celkového počtu viac než  8, 879 milióna bolo odoslaných medzi 13:00 a 14:00 hodinou. MMS správ v sieti Orange bolo odoslaných 947 578, čo predstavuje 8 %-ný nárast oproti minulému Štedrému dňu.  Zákazníci ich najviac posielali tiež medzi 13:00 a 14:00 hodinou, kedy ich bolo odoslaných 88 203. Počet odoslaných SMS správ od roku 2009 klesol o 48 %, naproti tomu za rovnaké obdobie počet odoslaných MMS správ stúpol na 4,5 násobok.

Zákazníci Orangeu uskutočnili 5 980 775 hovorov, z toho 2 995 924 odchádzajúcich a 2 984 851 prichádzajúcich hovorov. Najviac, viac než 706 tisíc ich bolo zrealizovaných medzi 10:00 a 11:00 hodinou. Celkový počet uskutočnených hovorov medziročne klesol o 7 %. Napríklad, pred 10 rokmi, na Štedrý deň 2009 zákazníci Orangeu uskutočnili o 44 % viac odchádzajúcich hovorov a prijali ich o 38  % viac ako na Štedrý deň 2019.

Do štatistiky sa započítali len úspešne doručené MMS a SMS správy a zrealizované hovory s odpoveďou.

O2

Na Štedrý deň poslali zákazníci O2 svojim známym takmer 7,7 milióna SMS a vyše 450 tisíc MMS správ. Operátor okrem toho poskytol viac ako 3,8 milióna hovorov. To pre predstavu pri počte 2,1 mil. zákazníkov operátora znamená, že každý zákazník počas Štedrého dňa by v priemere poslal takmer 4 SMS správy a zavolal alebo prijal hovor približne 2 krát. Trend nárastu využívania dátovej siete sa potvrdil aj tento rok a opäť sa takmer zdvojnásobil. Celková dátová prevádzka v mobilnej sieti O2 vzrástla až o 85 %, v samotnej rýchlej 4G sieti až o 91%.

Z vianočných štatistík operátora O2 ďalej vyplýva, že zákazníci telefonujú najmä dopoludnia (medzi 10,00 a 11,00 hod. si vybavili vyše 434 tis. hovorov). Textové SMS a obrazové MMS správy si zvyknú posielať hneď v popoludňajšom čase najčastejšie medzi 13,00 a 14,00 hodinou (709 tis. SMS a takmer 44 tis. MMS správ).

24.12.2019SMS
počet odoslaných SMS7 699 294SMS
počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu  hodinu709 107SMS/hod (13:00 – 14:00)
počet odoslaných SMS za najzaťaženejšiu  minútu13 163SMS/min (12:33)
MMS
počet odbavených MMS450 390MMS
počet odbavených MMS za najzaťaženejšiu  hodinu43 611MMS/hod 13:00 – 14:00
počet odbavených MMS za najzaťaženejšiu  minútu945MMS/min  14:51
HLAS
počet všetkých hovorov (mobilná sieť)3 805 029
počet všetkých hovorov za najzaťaženejšiu  hodinu434 514Hovory / hod (10:00 – 11:00)
DATA
objem dátovej prevádzky pre sieť 4G271,6TB
celkový objem dátovej prevádzky pre mobilnú sieť276,7TB

4ka

Štvorkári v porovnaní s minulým rokom preniesli počas Štedrého dňa o takmer tretinu viac dát. 

Oproti minulému roku, keď Štvorkári preniesli viac ako 61 TB dát, tieto sviatky stúpla spotreba až na 80,2 TB. To predstavuje medziročný nárast dát prenesených počas Štedrého dňa o 31,4%. Počet hovorov na Štedrý deň v porovnaní s minulým rokom stúpol o 22,3 percent. Priemerná dĺžka vianočného hovoru predstavovala 123 sekúnd pri odchádzajúcom hovore a 149 sekúnd pri prijatom horore.

Najviac hovorov uskutočnili zákazníci 4ky na Štedrý deň dopoludnia medzi 11:00 a 12:00. Poobede a večer už počet hovorov klesal a viac zákazníkov dátovalo a SMS-kovalo. Najväčší útlm oproti obvyklej celoročnej prevádzke v našej sieti sme zaznamenali medzi 18:00 a 19:00 podvečer.

Zdroj: Orange, O2, 4ka

Prečítajte si aj:

Želáme vám pokojné Vianoce (VIDEO TOUCHIT)

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit