Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zariadenia bez potreby vlastného napájania sa obídu bez batérií, sú vysoko kompaktné, extrémne lacné a majú veľmi nízku spotrebu energie. Také zariadenia môžu účinne znížiť náklady na údržbu, rovnako ako množstvo odpadu a znečistenia, spojeného so súčasnými elektronickými zariadeniami. OPPO spolupracuje s partnermi z celého odvetvia na tom, aby sa tieto zariadenia stali základnou súčasťou komunikačných technológií budúcej generácie pre väčšie pohodlie, inkluzivitu a udržateľnosť.

Zariadenia internetu vecí budú v blízkej budúcnosti schopné získavať energiu priamo zo signálov Bluetooth, Wi-Fi a mobilných sietí, čo prinesie vynikajúce vlastnosti, ako sú menšie rozmery, lepšia odolnosť a nižšie náklady. Elektronické štítky, ktoré sa používajú k lokalizácii predmetov, sa obídu bez nutnosti výmeny alebo dobíjania batérií. Naviac bude každý ohrozený sťahovavý vták vybavený zariadením pre diaľkové sledovanie. Množstvo používaných batérií sa preto výrazne zníži. To sú futuristické scény, zobrazené v štúdii „Zero-Power Communication“ spoločnosti OPPO.

Výskumný ústav spoločnosti OPPO oficiálne zverejnil svoju novú štúdiu o technológii, označovanej ako Zero-Power Communication. Štúdia skúma technické riešenie napájania bezdrôtovými signálmi v kontexte súčasného neuspokojeného dopytu v oblasti internetu vecí a zároveň načrtáva budúci plán rozvoja tejto technológie v koexistencii s ďalšími komunikačnými systémami budúcnosti.

Väčšina prenosných elektronických zariadení dnes využíva ako zdroj energie batérie. I keď technológia batérií za posledné roky prešla dlhú cestu, súčasné batérie stále predstavujú značné problémy, pokiaľ ide o celkovú veľkosť, výrobné náklady, životnosť, jednoduchosť použitia a šetrnosť k životnému prostrediu. Technológia Zero-Power Communication sa zbavuje potreby batérií tým, že k dodávaniu energie využíva rádiofrekvenčnú energiu v okolitom prostredí, čo umožňuje navrhovať vysoko kompaktné, účinné a lacné zariadenia. Také vlastnosti sú výhodné v priemyselných aplikáciách, ako je skladovanie, logistika a poľnohospodárstvo, rovnako ako v nositeľných zariadeniach, zariadeniach inteligentných domácností a ďalších najmodernejších spotrebiteľských aplikáciách.

„Od prvej do štvrtej generácie mobilných telekomunikačných technológií prešiel telekomunikačný priemysel niekoľkými technologickými skokmi – od analógového k digitálnemu prenosu, k dátovým sieťam a nakoniec i k širokopásmovému pripojeniu. Každý z týchto skokov bol navrhnutý tak, aby zaistil vyššiu rýchlosť prenosu dát; avšak v budúcom desaťročí, pri pohľade na technológiu 5G a ešte ďalej, si už nemyslíme, že prenos dát bude v telekomunikačných technológiách tak veľkou hnacou silou. Namiesto toho veríme, že technológia by sa mala vyvíjať tak, aby poskytovala väčšie pohodlie a udržateľnú hodnotu pre celú spoločnosť. Technológia Zero-Power Communications ponúka výrobcom elektroniky možnosť odstrániť zo svojich výrobkov batérie a tým znížiť náklady aj dopad na životné prostredie. Zero-Power Communications je preto jednou z našich hlavných oblastí, na ktorú sa zameriavame pri prechode na generáciu B5G/6G,“ povedal Henry Tang, hlavný vedecký pracovník spoločnosti OPPO pre 5G.

Pasívna komunikačná technológia síce už dnes existuje v technológii rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID), ale súčasná technológia trpí problémami, ako sú krátke komunikačné vzdialenosti, nízka účinnosť a malá kapacita systému. To predstavuje značné problémy pri použití technológie RFID v špecifických alebo zložitých aplikáciách, ako sú priemyselné senzorové siete, lacná a vysokokapacitná logistika a skladovanie, lacné a nízkoenergetické technológie inteligentných domov a miniatúrna nositeľná technika.

Na rozdiel od tradičnej metódy môžu zariadenia bez vlastného napájania využívať ako zdroj energie okolité rádiové signály vysielané zo zdrojov, ako sú televízne a rozhlasové veže, základňové stanice mobilných sietí a prístupové body Wi-Fi sietí. Po získaní energie zo stávajúcich rádiových vĺn môže zariadenie modulovať okolité rádiové signály svojimi vlastnými informáciami a vysielať tieto signály smerom von, v procese známom ako spätná komunikácia. Pri navrhovaní sietí s technológiou Zero-Power Communication je treba okrem nelicencovaných a licencovaných pásiem zohľadniť aj koexistenciu systémov Zero-Power Communications a stávajúcich systémov 4G/5G.

Systémy s technológiou Zero-Power Communication môžu byť konštruované s využitím celulárnych komunikačných sietí, vzájomnej komunikácie medzi zariadeniami alebo s využitím oboch spôsobov prenosu v hybridnom režime. Systémy s technológiou Zero-Power Communications, založené na celulárnej komunikácii, najlepšie podporujú aplikácie priemyselných senzorových sietí, napríklad také, kde môže byť nutné nasadiť zariadenie v extrémnych podmienkach, kde je v sieti veľký počet zariadení alebo kde sú vysoké náklady na nasadenie a údržbu pri použití tradičných aktívnych zariadení. Naproti tomu prístup založený na vzájomnom prepojení zariadení je vhodnejší pre nízkonákladovú komunikáciu na krátku vzdialenosť, napríklad u nositeľných zariadení alebo zariadení pre inteligentnú domácnosť, kde možno zariadenie využiť taktiež ku spracovaniu prijatých dát. Hybridný prístup, využívajúci ako celulárne, tak aj vzájomné metódy komunikácie, naviac umožnia vývojárom vytvárať viac aplikácií, využívajúcich systémy typu Zero-Power Communications.

Spoločnosť OPPO už úspešne vybudovala vlastný systém typu Zero-Power Communication a preukázala uskutočniteľnosť tohto konceptu ako životaschopného prístupu k budúcim komunikačným sieťam. Okrem vlastných inovácií sa spoločnosť OPPO taktiež chopí vedúcej úlohy pri presadzovaní štandardu Zero-Power Communication , vrátane navrhovania výskumných projektov v tejto oblasti pre 3GPP a prezentovania svojich výsledkov na priemyselných konferenciách, ako sú FuTURE a ICCC. Na seminári IMT-2030 6G Vision v septembri 2021 spoločnosť OPPO iniciovala a usporiadala Zero-Power Communication Forum, na ktoré pozvala akademické a priemyselné organizácie, aby diskutovali o aplikáciách, technických požiadavkách a kľúčových technológiách v oblasti Zero-Power Communication. Vzhľadom k tomu, že priemysel smeruje k technológii 6G, OPPO verí, že Zero-Power Communication bude spolupracovať s ďalšími kľúčovými technológiami, ako sú rekonfigurovateľné inteligentné povrchy, symbiotické rádio, neortogonálny viacnásobný prístup (NOMA) a umelá inteligencia, aby sa naplno rozvinul potenciál 6G.

Pred štúdiou o Zero-Power Communication zverejnila spoločnosť OPPO v rámci pokračujúceho výskumu špičkových komunikačných technológií taktiež štúdiu o inteligentných sieťach 6G AI-Cube. V súlade s poslaním svojej značky „Technológia pre ľudstvo, láskavosť pre svet“ chce OPPO behom budúcich 3 až 5 rokov uviesť na trh komerčnú verziu technológie Zero-Power Communication, aby mohla pokračovať v budovaní inteligentnejších, pohodlnejších a ekologickejších komunikačných systémov.

Značky: