Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Orange aj v treťom kvartáli 2016 potvrdil svoje postavenie na trhu.

K 30. septembru 2016 evidoval 2,89 milióna aktívnych zákazníkov mobilných služieb. Počet zákazníkov fixných služieb dosiahol 193 tisíc, z čoho viac než 78 tisíc sú zákazníci využívajúci digitálnu TV.

„Teší ma, že naše investície do zlepšovania zákazníckej skúsenosti a digitálnych služieb pre život prinášajú svoje ovocie v podobe spokojnosti zákazníkov,“ uvádza Pavol Lančarič, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Pokrytie širokopásmovým mobilným internetom od Orangeu už prekročilo 95 % populácie Slovenska, pričom 4G sieť je dostupná už pre 77,1 % populácie SR. Za posledné obdobie Orange posilnil svoju 4G sieť predovšetkým v regiónoch a od začiatku roka ňou pokryl približne 650 obcí. Dôležitosť kvality a dostupnosti siete potvrdzuje aj neustále rastúci objem prenesených dát. K 30. septembru zákazníci Orangeu spolu preniesli takmer 11 tisíc TB dát, o 25 % viac než v rovnakom období roku 2015, z čoho 40 % bolo prenesených v 4G sieti. Okrem dátovej prevádzky rástol aj počet zákazníkov mobilných dátových služieb, ktorý dosiahol 1,32 milióna, o 10 % viac než v rovnakom období minulého roka.

V treťom kvartáli Orange spustil aj jeden zo svojich najväčších investičných projektov do rozširovania svojej pevnej siete v posledných rokoch. „Vďaka 36-miliónovej investícii budeme môcť spustiť prvú fázu nášho plánu rozšíriť dostupnosť pevného internetu a digitálnej televízie od Orangeu do trojnásobku slovenských domácností.  Vďaka tomu stále viac zákazníkov bude môcť využívať najmodernejšie služby na optike, ktorá je bránou do digitálnej budúcnosti,“ povedal Pavol Lančarič.

V oblasti digitálnych inovácií Orange pokračoval v rozširovaní dostupnosti nového konceptu svojich predajní. Nový koncept inšpiratívnej predajne rozšíril Orange do 6 nových predajní v Piešťanoch, Nitre, Prešove, Trnave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Ďalšou digitálnou inováciou je nová digitálna faktúra. „V súlade s prísľubom našej značky chceme našim zákazníkom prinášať užitočné služby pre život. Takou je aj naša digitálna faktúra, s ktorou majú naši zákazníci ešte lepší prehľad o svojej spotrebe,“ dodáva Pavol Lančarič.

Výnosy spoločnosti Orange Slovensko k 30.9.2016 dosiahli 409,7 mil. eur, čo medziročne predstavuje pokles o 2 percentá. V rámci výnosov z mobilných služieb boli tradične najrýchlejšie rastúcou zložkou výnosy z mobilných dátových služieb. Na celkových výnosoch z mobilných služieb tvorili takmer 23 %, medziročne sa zvýšili o 4 %. Stále významnejší podiel na celkových výnosoch tvoria výnosy z fixných služieb. Tie sa na celkových výnosoch podieľajú 5 %.