Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave spolu so Strojníckou fakultou STU v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci so spoločnosťou Orange Slovensko, v rámci ktorého sa budú spoločne venovať výskumu technológii a procesov v oblasti využívania 5G sietí pre aplikácie v oblastiach prepojenej a inteligentnej dopravy.

Nosnými témami, na ktorých sa zmluvné strany memoranda zhodli, sú najmä:

  • bezpečnosť cestnej dopravy v prostredí inteligentnej a prepojenej dopravnej infraštruktúry ako nástroja na predchádzanie reťazovým dopravným nehodám, čelným zrážkam v neprehľadných cestných úsekoch,
  • signalizácia detailov o cestujúcich v prípade dopravných nehôd záchranným zložkám a iným účastníkom cestnej premávky,
  • zlepšovanie komunikácie medzi vozidlami a infraštruktúrou pomocou softvérovo definovaných WAN sietí,
  • vytváranie digitálneho dvojčaťa dopravnej infraštruktúry pre potreby štátu a rozvoja aplikácií využívajúcich toto digitálne dvojča pri kritických stavoch,
  • inteligentné výstrahy pred nebezpečenstvom na cestách na konkrétnom úseku v reálnom čase automatizovaná prepojená dopravy založenej na podpore digitálneho dvojčaťa

Rýchlo sa rozvíjajúce 5G siete a nasadzovanie technológii digitálneho dvojčaťa (digital twin) budú v najbližších rokoch jedným z nosných pilierov bezpečnej a automatizovanej dopravy budúcnosti.

Okrem toho, že operátor Orange Slovensko poskytne výskumníkom z STU konektivitu a prípadné zariadenia potrebné na prístup do siete, zúčastnené strany memoranda deklarujú záujem aj o spoluprácu v oblasti vydávania spoločných vedeckých publikácií. Obe zúčastnené strany majú taktiež záujem spoločne sa zúčastňovať rôznych odborných konferencií a seminárov.

Memorandum za Slovenskú technickú univerzitu podpísali dekan FIIT STU prof. Ivan Kotuliak  a dekan SjF STU prof. Ľubomír Šooš. Za spoločnosť Orange Slovensko memorandum podpísal riaditeľ úseku informačných systémov a sietí Eric Maintenay.

Značky: