Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najnovší prieskum poukázal na to, že mnohí Európania[1] trpeli osamelosťou dávno predtým, než nadobudli účinnosť karanténne opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu. V štúdii, ktorú si nechala vypracovať kyberbezpečnostná spoločnosť Kaspersky, štyria z desiatich (41 %) ľudí, ktorí tvrdia, že sa počas pandémie[2] cítili osamelo, sa v skutočnosti cítili menej alebo rovnako osamelí ako pred ňou. Počas obdobia, kedy bolo nutné dodržiavať opatrenia týkajúce sa sociálneho dištancovania, sa ľudia viac obracali na technológie, ktoré im pomáhali zostať v kontakte so svojimi blízkymi a necítiť sa počas koronakrízy tak osamelo.

Keďže veľa ľudí dodržiavalo vládne nariadenia týkajúce sa sociálneho dištancovania a zdržiavalo sa väčšinu času doma, stali sa závislejšími od technológií. Takmer tri štvrtiny (71 %) Európanov súhlasí s tvrdením, že im technológie pomáhajú udržiavať kontakt s priateľmi alebo rodinou, ktorí žijú ďaleko a tento počet ešte vzrástol medzi mileniálmi (75 %) a ľuďmi z viacgeneračných domácností (78 %). Ide o domácnosti, kde ľudia žijú so svojím partnerom, deťmi, rodičmi či staršími príbuznými a môžu im pomôcť s akýmikoľvek problémami, ktorým môžu pri používaní technológií čeliť.

Vyše tretina opýtaných Európanov (36 %) súhlasí s tým, že vďaka sociálnym obmedzeniam, ktoré priniesla pandémia COVID-19, sa pri používaní technológií cítili komfortnejšie než predtým. Toto číslo vzrástlo na 43 % pri mileniáloch a na 53 % pri tej skupine ľudí, ktorí žijú vo viacgeneračnej domácnosti, čo ukazuje, ako trávenie dlhšieho času doma viedlo k tomu, že sme sa na technológie spoliehali viac.

Kathleen Saxton, psychoterapeutka a zakladateľka spoločnosti Psyched, verí, že zatiaľ čo technológia počas pandémie ľuďom pomáha, osamelosť je tou najväčšou epidémiou, ktorá postihuje ľudí a zostane tu aj po skončení aktuálnej krízy.

Aj keď v posledných rokoch môžeme byť technológiami, ktoré sa nám núkajú, doslova pohltení, je fér povedať, že v posledných mesiacoch sme boli za jej existenciu vyslovene vďační. Je zrejmé, že aj keď technológia nikdy nemôže nahradiť ľudský kontakt, išlo o spôsob ako riešiť osamelosť, ktorú počas tohto obdobia cítili všetci. Je možné, že prichádza obdobie robotov – ale tiež je možné, že nesú pozitívne dary,komentuje situáciu Kathleen Saxton.

Izolácia v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 tiež ovplyvnila duševné zdravie ľudí a vyvinula dodatočný tlak aj na všetky spoločenské oblasti. V skutočnosti sa viac ako polovica Európanov (53 %)[3], ktorí sa počas krízy COVID-19 cítili osamelí, cítila osamelejšie než predtým. Možno je prekvapením, že práve  generácia Z[4] je najosamelejšou demografickou skupinou z pohľadu veku. 68 % ľudí v tejto vekovej skupine pripúšťa, že sa počas karantény cítilo osamelo, alebo aspoň čiastočne osamelo (od apríla 2020), v porovnaní s len 37 % tzv. Tichej generácie[5] (ľudia narodení medzi rokmi 1920 – 1940). Zatiaľ čo staršie generácie sú často vládami a komunitami uprednostňované z toho dôvodu, aby bolo zabezpečené, že nie sú izolované, mladým ľuďom v produktívnom veku by mohla chýbať podpora, ktorú potrebujú.

Aj keď technológie jednoznačne predstavujú výhodu, nie každý je natoľko technologicky gramotný, ako by chcel. Polovica ľudí (52 %), ktorí hovoria, že sú po celý čas osamelí[6], si želala byť viac sebavedomá vo využívaní technológií, pretože by im to pomohlo cítiť sa menej osamelo.

„Nemyslím si, že sme vôbec niekedy boli svedkami tak rýchleho hromadného zavádzania technológií. Technológie sú zvyčajne zavádzané do našich životov postupne, ale súčasná situácia ohľadom pandémie prinútila ľudí, ktorí sa predtým technológiám stránili, aby ich prijali. Niektoré služby, napríklad videohovory alebo online nákup potravín, ktoré sa zvykli využívať len občasne, sa teraz stali nevyhnutnými. Aj keď je skvelou správou, že tí, ktorí sa kedysi obávali alebo odmietali niektoré technológie si teraz uvedomujú ich výhody, je stále dôležité mať na pamäti, že informovanosť ľudí a ich postoje k online rizikám môžu výrazne zaostávať za ich pochopením toho, ako technológie používať. Musíme si byť istí, že sú bezpečne pripojení. Ak tak urobia, online a digitálne nástroje, ktoré máme k dispozícii, môžu byť vynikajúcim prostriedkom proti osamelosti,“ komentuje situáciu David Emm, hlavný bezpečnostný analytik spoločnosti Kaspersky.

„Máme šťastie, že počas tohto obdobia môžeme zostať v online kontakte a je pravdepodobné, že tieto návyky nám zostanú aj po zrušení všetkých karanténnych opatrení. Je dôležité vytvoriť si od samého začiatku bezpečné online návyky, aby sme sa ubezpečili, že sa nestaneme obeťou kyberzločincov v čase, keď sme kvôli koronavírusu závislejší od technológií,“ dodáva David Emm.

Ďalšie zistenia z aktuálneho prieskumu spoločnosti Kaspersky sú k dispozícii v plnom znení v správe Find Your Tribe dostupnej online.

Keďže technológia má tak významný vplyv na pomoc ľuďom, ktorí sa cítia osamelo, podniká spoločnosť Kaspersky kroky, ktoré ľuďom pomôžu chrániť sa v online prostredí – najmä počas stále prebiehajúcej pandémie. Informácie, vrátane príručiek o ochrane smartfónov a zabezpečení vášho digitálneho života sú dostupné na blogu spoločnosti Kaspersky.

[1] Prieskumná agentúra Arlington Research realizovala pre spoločnosť Kaspersky prieskum na reprezentatívnej vzorke dospelých ľudí v 12 európskych krajinách s cieľom preskúmať úroveň osamelosti respondentov a faktory, ktoré osamelosť pomáhajú znižovať.

[2] Respondenti, ktorí uviedli, že sa počas pandémie COVID-19 cítili osamelo aspoň nejaký čas.

[3] Respondenti prieskumu, ktorí porovnávali svoje pocity osamelosti počas pandémie s obdobím vo februári 2020.

[4] Respondenti generácie Z (ľudia narodení v rokoch 1994 – 2001), ktorí uviedli, že sa cítia osamelí „aspoň čiastočne“ v apríli alebo v máji 2020.

[5] Respondenti Tichej generácie (ľudia narodení pred rokom 1946), ktorí uviedli, že sa cítia osamelí „aspoň čiastočne“ v apríli alebo máji 2020.

[6] Respondenti, ktorí uviedli, že sa cítili osamelí po celý týždeň pred realizáciou prieskumu.

Značky: