Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nadácia Tatra banky otvára prvé kolo piateho ročníka mimoriadne úspešného grantového programu Viac dizajnu, ktorého cieľom je v prvom rade podporiť tvorbu mladých slovenských dizajnérov.

Grantom chceme podporiť vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experimentálneho dizajnu. Pomôžeme tak uplatneniu mladých dizajnérov prostredníctvom ich tvorivých aktivít.

„Grantový program Viac dizajnu sme otvárali pred piatimi rokmi ako doplnenie k už existujúcej podpore umeleckých disciplín. Nesmierne nás teší, že grant otvára možnosť vzájomnej konfrontácie tvorcov, čo nepochybne pozitívne vplýva na úroveň domáceho dizajnu. Tento rok sme sa rozhodli zvýšiť výšku podpory na jeden projekt, aby boli idey jednoduchšie realizovateľné,“ uviedla Zuzana Böhmerová, manažérka Nadácie Tatra banky a sponzoringu.

Tešíme sa z úspechov podporených projektov

V minulom roku sa vďaka podpore grantu Viac dizajnu podarilo zrealizovať napríklad aj tieto inšpiratívne projekty:

Webová platforma — Písmo

Autor v rámci svojej dizertačnej práce vytvoril webovú stránku www.pismo.info. Po obsahovej stránke je web koncipovaný v širokom rozsahu tém o typografii a písme, jednotlivé témy sú priebežne spracovávané a do štruktúry dopĺňané. Táto stránka slúži ako informačno-edukačná platforma pre oblasť typografie a tvorby písma. Primárne je využívaná ako učebná pomôcka na Katedre vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Tým, že je web stránka voľne dostupná, slúži ako informačný zdroj o typografii a tvorbe písma pre laickú a odbornú verejnosť.

Zdravotná pomôcka pre ľudí s Parkinsonovou chorobou

V rámci projektu bola realizovaná výroba formy na odlievanie následných častí zdravotnej pomôcky pre ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou. Autorom návrhu je absolvent VŠVU Mgr. Art. Jozef Minárik, ktorý je aj zadávateľom objednávky na výrobu potrebných súčiastok a doplnkov. Stanovený cieľ prvej fázy, výrobu tzv. “kopyta“ sa autorom projektu podarilo dosiahnuť. Bez výroby tejto formy by nebolo možné sa posunúť do ďalšej fázy. Spomínaná pomôcka pre ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou má z pohľadu autorov veľký potenciál. Vzhľadom na to, že ide o zdravotnú pomôcku, musí prejsť mnohými zmenami a testovaním.

Dôležitými kritériami pri hodnotení žiadostí budú:

  • význam pre dizajnéra samotného (kam ho projekt posunie)
  • pridaná hodnota z vizionárskeho, kreatívneho či experimentálneho hľadiska
  • rozsah vplyvu na verejný priestor
  • dosah na iných mladých alebo budúcich dizajnérov
  • ambíciou programu je v prvom rade podporiť tvorbu dizajnérov

Termín na prihlásenie projektov do prvého kola: 28. 2. 2017

  • Projekty musia byť zrealizované do 15. 11. 2017
  • Plánovaná výška grantu v prvom kole : 18 000 €
  • Maximálna výška podpory na jeden projekt: 2 000 €

Projekty sa podávajú iba elektronicky prostredníctvom online formulára.

Značky: