Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nový Mercedes-Benz EQC (kombinovaná spotreba elektrického prúdu: 22,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km, predbežné údaje)  je aj v oblasti pasívnej bezpečnosti skutočným Mercedesom. Okrem bežného rozsiahleho programu nárazových skúšok tejto značky platia pre akumulátory a všetky konštrukčné diely, ktoré vedú elektrický prúd, prísne bezpečnostné predpisy, ktoré sú v mnohých prípadoch ešte prísnejšie ako zákonom predpísané požiadavky.

Rozsiahle skúsenosti značky Mercedes-Benz s pohonmi vo vysokovoltovej oblasti vyústili do mimoriadnej koncepcie bezpečnosti. Bezpečnosť vozidla EQC v prípade nehody bola overená v novom technologickom stredisku pre bezpečnosť vozidiel Mercedes-Benz (TFS), teda v najmodernejšom centre nárazových skúšok na svete, kde sa v ťažkých nárazových podmienkach testujú aj prototypy s elektrickými akumulátormi. Vznikol celý balíček konštruktívnych opatrení, ktoré sa starajú o vysokú úroveň bezpečnosti pri nehode novej EQC:

 • Nový pomocný rám chráni hnacie komponenty umiestnené v prednej časti vozidla a vytvára oporu tejto jednotky cez osvedčené body uchytenia.
 • Batéria je chránená stabilným rámom s integrovanou štruktúrou nárazu. Medzi rámom a akumulátorom sú zabudované deformačné prvky, ktoré v prípade silného bočného nárazu dokážu pohltiť ďalšie pôsobiace sily.
 • V prednej oblasti akumulátora dokáže takzvaný ochranný štít akumulátora chrániť akumulátor energie pred vniknutím cudzích predmetov.
 • Vysokonapäťový systém sa môže v závislosti od závažnosti nehody automaticky vypnúť. Rozlišuje sa pritom medzi reverzibilným a ireverzibilným vypnutím. Pri vypnutí poklesne vo veľmi krátkom čase napätie vo vysokonapäťovom systéme okrem akumulátora pod hranicu, ktorá je významná z hľadiska bezpečnosti.
 • K obsiahlemu vysokonapäťovému konceptu bezpečnosti patrí aj funkcia automatického vypnutia nabíjania, ktorá sa aktivuje v prípade, že stojace vozidlo rozpozná počas rýchlonabíjania (nabíjanie jednosmerným prúdom) náraz. Pre záchranárov sú určené dodatočné odpojovacie miesta, na ktorých môžu deaktivovať vysokonapäťový systém.
 • Okrem posudzovania stavu cestujúcich pri nehode sa vo výskumnom a vývojovom centre spoločnosti Deutsche ACCUMOTIVE, 100-percentnej dcérskej firmy spoločnosti Daimler, testovala aj bezpečnosť akumulátora v prípade nehody. Ku skúšobným kritériám patria okrem iného aj správanie batérie pri nárazovom zaťažení či pri vniknutí cudzích predmetov. Okrem toho sa simuluje prehriatie a prebíjanie batérie.

Okrem bezpečnostnej štruktúry a konceptu na ochranu batérie sú pre cestujúcich v prípade nehody mimoriadne dôležité aj záchytné systémy špeciálne prispôsobené každému modelu.

 • Vodič, spolujazdec, ako aj cestujúci na zadných krajných sedadlách majú k dispozícii trojbodový bezpečnostný pás s pyrotechnickým napnutím bezpečnostných pásov a obmedzením sily pásov (stredné zadné sedadlo využíva klasický trojbodový bezpečnostný pás).
 • Systém ukotvenia detskej sedačky i-Size (Európa) a ISOFIX (ostatné krajiny) na zabezpečenie bezpečného upevnenia vhodnej detskej sedačky na zadných krajných sedadlách.
 • Okenné airbagy v oblasti strechy medzi stĺpikmi A, B a C pre vodiča a spolujazdca, ako aj pasažierov na zadných krajných sedadlách.
 • Kombinované bočné airbagy na ochranu hrudníka a panvy pre vodiča a spolujazdca. Na želanie aj bočné airbagy pre pasažierov na zadných krajných sedadlách.
 • Airbagy pre vodiča a spolujazdca pre prípad závažného čelného nárazu, na strane spolujazdca s dvojstupňovou časovo posunutou iniciáciou.
 • Airbag na ochranu kolien pre vodiča.

Množstvo opatrení prispieva k tomu, aby sa pri nehodách s vozidlami Mercedes-Benz znížili následné škody a aby vozidlá prispeli k záchrane cestujúcich. Akonáhle dôjde k aktivácii niektorého ochranného systému (napr. napínač bezpečnostného pásu a airbag), núdzovému volaniu či volaniu servisu alebo rozpoznaniu poruchy, môžu sa zahájiť nasledovné opatrenia v závislosti od druhu a závažnosti nehody:

 • Automatická aktivácia núdzového volania Mercedes-Benz na sprostredkovanie polohy a miesta nehody a zahájenie záchranného postupu
 • Vypnutie vysokovoltovej napäťovej sústavy
 • Aktivácia výstražných smerových svietidiel na zabezpečenie miesta nehody
 • Zapnutie osvetlenia interiéru
 • Stiahnutie predných bočných okien na vyvetranie v prípade iniciovania airbagu
 • Otvorenie centrálneho zamykania
 • Zdvihnutie elektricky nastaviteľného stĺpika riadenia
 • Odoslanie rozpoznanej poruchy alebo nehody prostredníctvom komunikácie Car-to-X a do servisného centra Mercedes-Benz
 • Nálepka pre záchranárov odkazuje priamo na záchrannú kartu vozidla. Nálepky s kódom QR sú z tohto dôvodu umiestnené na veku na nabíjanie a na vnútornej strane protiľahlého stĺpika B. Vo vážnej situácii môžu záchranári kód QR naskenovať pomocou chytrého telefónu alebo tabletu, čím sa rýchlo a spoľahlivo dostanú k potrebnej záchrannej karte, ktorá im uľahčí záchranu.
 • Aplikácia Rescue Assist pre chytré telefóny a tablety obsahuje okrem záchrannej karty aj trojrozmerné zobrazenie vozidla – teraz aj offline pre prípad, že by na mieste nehody nebola k dispozícii mobilná sieť.

¹ EQC (kombinovaná spotreba elektrického prúdu: 22,2 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km, predbežné údaje). Údaje o spotrebe elektrického prúdu a emisiách CO(sub: 2) sú predbežné a boli zistené Technickou službou. Údaje o dojazde sú rovnako predbežné. Typové schválenie ES a potvrdenie o zhode s úradnými hodnotami ešte nie sú k dispozícii. Medzi uvedenými údajmi a úradnými hodnotami sa môžu vyskytnúť odchýlky.

 

Značky: