Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Koniec sviatkov, dlhé zimné večery či nedostatok peňazí z dôvodu zvýšených koncoročných výdavkov robia z dneška „papierovo“ najdepresívnejší deň v roku. Tzv. Blue Monday pripadá každoročne na tretí januárový pondelok. Pocit depresie môže navyše umocniť aj aktuálne pandemické obdobie, ale aj ekonomická situácia.

Pondelky patria medzi najmenej obľúbené dni v týždni a často im predchádza tzv. nedeľná neuróza, pocit úzkosti a depresie z nadchádzajúceho dňa. Navyše, keď sa k tomu pridá fakt, že už máme po sviatkoch a dovolenkách, v práci nás čakajú nové povinnosti, vonku je ešte stále zimaskoro sa stmieva, môžeme subjektívne prežívať frustráciu.

Dôvodom takéhoto vnímania môžu byť obavy o budúcnosť, pocity menejcennosti či nedôvery vo svoje vlastné schopnosti. Na druhej strane však môžeme Blue Monday vnímať aj ako zlomový bod, kedy staré životné stereotypy padnú a my pocítime potrebu zmeny. Môžeme si stanoviť nové ciele, ktoré vychádzajú z reálneho uvedomenia našich potrieb. Teda nie tých, ktoré od nás očakáva okolie, ale takých, aké vychádzajú z nás,“ hovorí psychologička Júlia Šichmanová. Podľa jej slov je práve začiatok nového roka príležitosťou dať si predsavzatia a plány do budúcnosti.

Úlohu v rámci Blue Monday a jeho vnímania však zohrávajú aj financie. Záver roka je obdobím, kedy máme v súvislosti s vianočnými sviatkami zvýšené výdavky, ktorých dopad si začíname postupne uvedomovať a pociťovať začiatkom roka. Navyše, v kombinácii s meniacou sa ekonomickou situáciou (rastúca inflácia resp. zdražovanie), ako aj aktuálnou pandemickou dobou môže byť vnímanie našej finančnej situácie ešte senzitívnejšie.

„Viac ako polovica (56%) ľudí na Slovensku považuje svoju súčasnú finančnú situáciu za nepriaznivú. Za posledný rok sa tento stav pre väčšinu nezmenil a rovnaký počet ľudí je presvedčených, že sa v najbližšom čase ani nezlepší. Tretina Slovákov dokonca vníma svoju budúcu finančnú situáciu horšie, ako tú aktuálnu,“ vysvetľuje Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Finančný stres možno podľa nej začať riešiť detailnou revíziou príjmov a výdavkov a ich cieľavedomým plánovaním. Podľa toho si možno následne nastaviť mesačný rozpočet, pričom ideálne finančné miery sú 40, 30, 20, 10. V zmysle toho by 40 % príjmu malo smerovať na uhradenie pravidelných bežných výdavkov, tretina rozpočtu by mala slúžiť na pokrytie finančných záväzkov ako sú úver, alebo hypotéka a pätina na strednodobé či dlhodobé sporenia, resp. investovanie. Desatina z mesačného príjmu by mala slúžiť na vytváranie pravidelnej finančnej rezervy

Znížiť stav pociťovanej úzkosti či depresie možno pravidelným cvičením, pobytom na čerstvom vzduchu, ale aj trávením času so svojimi blízkymi, rodinou či koníčkami. Nemenej dôležité je vyvažovať pracovný a súkromný život. Podľa Šichmanovej je práve duševné zdravie oblasť, ktorá sa v dnešnej aktívnej spoločnosti často zanedbáva, a preto jej treba venovať patričnú pozornosť. V prípade potreby odporúča vyhľadať odborníka, s ktorým možno v dôvernej atmosfére konzultovať svoje prežívanie, získať podporu či možnosť pozrieť sa na svoju situáciu z iného uhla pohľadu.

Značky: