Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Téma sociálnej inklúzie je jedným z pilierov konferencie Metro ON Line 2019.

Na Slovensku funguje množstvo skvelých projektov, ktoré vďaka technológiám pomáhajú ľuďom s fyzickým či mentálnym hendikepom. Hoci má Ondrej Vrábel 17 rokov, je autorom počítačových Pinf Hier, ktorých zámerom je pomôcť deťom s postihnutím. Začlenením autistov do pracovného života sa dlhodobo zaoberá organizácia SPOSA Bratislava a vďaka simulátoru autizmu vzdeláva verejnosť.

Pinf hry pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím

Ondrej Vrábel má iba 17 rokov a už stihol vydať 25 Pinf Hier dostupných okrem slovenčiny aj v ďalších 12 jazykoch. Ako 16 ročný vystúpil na medzinárodnom fóre v Singapure a v 13 rokoch prezentoval svoju prácu na hrách v Ženeve. Pinf Hry sú didaktická pomôcka pre deti s mentálnym postihnutím, ako napr. autizmus, detská mozgová obrna a podobne. Pomáhajú deťom s mentálnym postihnutím naučiť sa čítať, písať, logicky uvažovať, rozoznávať farby, precvičovať si slovnú zásobu, matematiku a ďalšie praktické zručnosti, ktoré im môžu robiť ťažkosti. Majú veľký úspech a využívajú rôzne inštitúcie, špeciálne školy, centrá a ambulancie, ale aj stovky domácností. Ondrej je študentom Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici a najmladším držiteľom Krištáľového krídla na Slovensku v kategórií Filantropia za rok 2016. „Hry pôvodne vznikali pre sesternicu mojej mamy – Dášku. Má detskú mozgovú obrnu a chcel som jej pomôcť učiť sa efektívnejšie a aby sa niečo nové dozvedela. Začal som vyrábať jednoduché aplikácie a nástroje, počas ktorých som sa aj ja sám učil programovať. Keďže som videl, že to Dáške pomáha, na projekte som ďalej pracoval. Neskôr som projekt prihlásil do rôznych súťaží a uspel som s ním. Na projekte pracujem najmä vo svojom voľnom čase,“ vyjadril sa Ondrej Vrábel, tvorca Pinf Hier a doplnil: „Dostávam spätnú väzbu, spolupracujem s viacerými špeciálnymi základnými školami, kde hry aktívne využívajú a na základe ich požiadaviek dokážeme prispôsobovať ďalšie hry. Tak vznikla aj funkcia predčítaného obsahu pre deti, ktoré nevedia čítať. Aktuálne sú vo vývoji aj nové hry, ktoré by mali vyjsť do konca roka a projektu sa chcem naďalej venovať.“

Vďaka virtuálnej realite si môžete vyskúšať, ako sa cíti človek s autizmom

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) sa snaží šíriť povedomie o autizme. „Hlavným cieľom je zbúrať predsudky a pomôcť začleniť ľudí z marginálnych skupín do plnohodnotného pracovného života,“ vysvetľuje Mikuláš Štubňa z organizácie SPOSA Bratislava. Jedným z najúspešnejších projektov je tzv. „Simulátor autizmu“. Umožňuje nahliadnuť na svet očami človeka s autizmom vďaka technológii virtuálnej reality. „Náš simulátor umožňuje zažiť svet z pohľadu človeka s  autizmom, ktorý si prehnane všíma detaily, vadia mu nepravidelnosti a zmyslové vnemy vníma o mnoho intenzívnejšie, preto môže pôsobiť podráždene, duchom neprítomný a miestami cholerický až agresívny,“ doplnil Mikuláš Štubňa. Najväčšou ambíciou je však integrácia do pracovného života. Projekt integrácie ľudí trpiacich autizmom mal za účel v spolupráci s vybranými zamestnávateľmi a v sprievode špeciálne vyškolených lektorov vyškoliť vybraných ľudí s autizmom v jednoduchších a bezpečných prácach, ktoré po ukončení projektu budú schopní naďalej vykonávať aj bez prítomnosti lektorov. „Môj brat Michal Štubňa pracuje v jednom z bratislavských hotelov, kde prestiera stoly a dopĺňa minibary. Najdôležitejším je však pre neho šport. Aktívne preteká v Špeciálnych olympiádach v cyklistike a zjazdovom lyžovaní. Na svetových hrách v Číne, Južnej Kórei, Rakúsku a Spojených Arabských Emirátoch získal spolu 5 medailí. Aj preto viem, že všetko, čo robím, má zmysel,“ vyjadril sa Mikuláš Štubňa.

Konferencia Metro ON Line 2019 sa každý rok venuje pomoci vďaka technológiách

Každý rok sa technologická konferencia venuje spoločensky zodpovednej téme. Minulý rok program obohatili témy ekológie, tento rok sociálnej inklúzii. „Keď bežný človek počuje slovo technológie, evokujú v ňom inteligentné smartfóny, počítače, biznis, telekomunikácie. Technológie však ponúkajú obrovské spektrum možností, medzi ktoré patrí aj pomoc hendikepovaným. Vzdelávanie spôsobom šitým na mieru, lekárske inovácie, nové metriky, rozširovaná infraštruktúra a mnohé ďalšie faktory pomáhajú postihnutým ľuďom skvalitňovať život a začleňovať ich do každodenného kolobehu,“ hovorí Ján Michlík, organizátor konferencie Metro ON Line.

Ondrej Vrábel a Mikuláš Štubňa vystúpia ako spíkri počas konferencie Metro ON Line v piatok 17. mája. Kompletný program, live stream a ďalšie dôležité informácie nájdete na internetovej stránke www.metroonline.sk. Konferencia prebieha pod záštitou Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Slovenského zväzu ľadového hokeja.

Tematické rozdelenie konferencie:

  • Deň 1: Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) City
  • Deň 2: (UM)enie výroby – Od Sm(Art) Factory po Sm(Art) City
  • Deň 3: (UM)enie telekomunikácie
  • Deň 4: (UM)enie bezpečia
  • Deň 5: (UM)enie podnikať

Značky: