Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Komplexný balík asistenčných systémov plne elektrického1 modelu Ford E-Transit vyniesol tomuto úžitkovému vozidlu Zlatú cenu (Gold Award) od nezávislého orgánu pre hodnotenie bezpečnosti vozidiel Euro NCAP.

Oceneniu predchádzala analýza technológií vrátane autonómneho núdzového brzdenia pri približovaní vozidiel, cyklistov a chodcov, ako aj technológií udržiavania vozidla v jazdnom pruhu, rozpoznávania dopravných značiek a systémov monitorovania cestujúcich.

Zlatá cena (Gold Award) pre model E-Transit znamená, že spoločnosť Ford dnes ponúka jediné dve vozidlá v segmente dvojtonových vozidiel, ktoré získali od organizácie Euro NCAP toto ocenenie za svoje asistenčné systémy vodiča. Ich sesterským modelom Transit so vznetovým motorom sa prvý raz dostalo tejto pocty v decembri 2020.

„Euro NCAP je synonymom bezpečnosti vozidiel a skutočnosť, že organizácia udelila Zlatú cenu modelu E Transit, svedčí o záväzku spoločnosti Ford v oblasti bezpečnosti zákazníkov v celom sortimente úžitkových vozidiel,“ uviedol Stuart Southgate, riaditeľ divízie bezpečnostného inžinierstva spoločnosti Ford of Europe. „Pokročilé asistenčné systémy modelu E‑Transit pomáhajú dozerať na vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky a sú prínosom pre prevádzkovateľov, ktorí sa snažia maximalizovať čas prevádzky a zároveň obmedziť náklady na poistenie a opravy po dopravných nehodách.“

Ford E-Transit ponúka asistenčné technológie pre vodiča, ako je prednárazový bezpečnostný systém s funkciou detekcie chodcov,2 inteligentný adaptívny tempomat s asistentom rozpoznávania dopravných značiek,2 informačný systém o slepom uhle s asistentom a upozornením na zmenu jazdného pruhu,2 asistent jazdy na križovatke, kamera s rozsahom 360 stupňov a brzdový asistent pri cúvaní.2

Pri simuláciách organizácie Euro NCAP sa preverovali činnosti technológie upozornenia vodiča a aktívnej bezpečnosti pri približovaní sa k zaparkovaným vozidlám alebo v pomalej premávke, ako aj v situáciách, keď vozidlo na ceste vpredu prudko zabrzdí. Súčasťou testovania boli aj reakcie na situácie, keď do cesty vbehne dieťa alebo keď na cestu vojdú alebo cez ňu prechádzajú cyklisti či chodci3. To všetko sú potenciálne pravdepodobné scenáre v mestskom prostredí, kde by sa podľa predpokladov spoločnosti Ford mala používať väčšina vozidiel E-Transit.

Zlatá cena (Gold Award) pre model E-Transit rozširuje vedúce postavenie spoločnosti Ford v oblasti bezpečnostných technológií dodávkových vozidiel. Držiteľom Zlatej ceny je aj model Transit Custom, čím sa Ford stal jediným výrobcom dodávok ocenených touto cenou v segmentoch jednotonových vozidiel, dvojtonových vozidiel a elektrických vozidiel.

Automobilka už vykonáva pilotné testy modelov E-Transit u vybraných európskych zákazníkov v bežnej každodennej prevádzke. Vozidlá sa majú začať dodávať zákazníkom v druhej polovici roka 2022..

_______________

1 Oficiálne homologizované údaje o energetickej účinnosti budú zverejnené pred začiatkom predaja. Cieľový dojazd a čas nabíjania podľa hodnôt testovaných výrobcom a výpočet podľa jazdného cyklu WLTP. Skutočný dojazd sa líši v závislosti od podmienok, ako sú vonkajšie faktory, spôsob jazdy, údržba vozidla, vek lítiovo-iónového akumulátora a celkový stav vozidla.

Uvedená spotreba paliva/energie podľa WLTP, emisie CO2 a elektrický dojazd sú stanovené podľa technických požiadaviek a špecifikácií Nariadení Komisie (ES) č. 715/2007 a (EÚ) č. 2017/1151 v znení posledných zmien a doplnení. Použité štandardné skúšobné postupy umožňujú porovnanie medzi rôznymi typmi vozidiel a rôznymi výrobcami.

2 Asistenčné funkcie vodiča sú len doplnkové a nenahrádzajú vodičovu pozornosť, úsudok ani potrebu riadiť vozidlo. Nenahrádzajú bezpečnú jazdu. Obmedzenia systému nájdete v používateľskej príručke.

3 Všetky testy boli vykonané v kontrolovaných podmienkach príslušnými odborníkmi na bezpečnosť.

Značky: