Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Seyfor je nový názov spoločnosti Solitea, ktorá patrí medzi najrýchlejšie rastúcich dodávateľov IT riešení v Európe. Firmu o jednom človeku založil pred 32 rokmi Martin Cígler. Dnes zamestnáva 1 600 ľudí v ôsmich krajinách a obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. V mimoriadnej expanzii sa chystá pokračovať s ambíciou stať sa popredným európskym hráčom a konkurovať najväčším svetovým IT spoločnostiam. Zároveň s novým názvom Seyfor predstavuje výsledky veľkého slovensko – českého prieskumu medzi zamestnancami firiem.

„Chceme byť zrozumiteľní pre zákazníkov na celom svete. Názov Seyfor nás nebude limitovať na nových trhoch tým, že by mohol byť podobný názvu lokálnych spoločností,“ vysvetľuje Martin Cígler, generálny riaditeľ Seyfor.

Nová identita zároveň lepšie zodpovedá činnosti firmy. „Základom našej práce je starostlivo počúvať. Bez toho by sme nemohli vyvíjať produkty a služby, ktoré by si zákazníci kúpili. Téma načúvania je preto hlavným motívom novej identity a firemnej kultúry spolu so sloganom Just sey it, we are listening,“ dodáva Daniel Šturm, marketingový riaditeľ Seyfor.

Pod značkou Seyfor sa tak ľudia budú stretávať so systémom eRecept (najmä v Česku), s účtovným systémom Money S3, mzdovým softvérom Vema, jednotkou na slovenskom trhu, s iDokladom, ktorý ako cloudový softvér na jednoduché riadenie fakturácie využíva 70 tisíc, predovšetkým, menších a stredných podnikateľov.

Názvy samostatných značiek v rámci skupiny zostanú nezmenené. Čo sa však v priebehu budúceho roka zmení, je ich vizuálna identita. Drvivá väčšina značiek sa priblíži novému vizuálu spoločnosti Seyfor.

Vo svete chce Seyfor svojimi službami konkurovať aj veľkým globálnym firmám. „Chceme sa etablovať na najväčších trhoch ako stabilný dodávateľ, ktorý pokrýva všetky potreby podnikateľov od malých živnostníkov až po veľké korporácie, a to na jednom mieste,“ dopĺňa Martin Cígler.

Súčasných zákazníkov sa zmena nijako nedotkne, ide iba o nový názov, ktorý nesprevádza žiadne zmeny v ponuke služieb, v manažmente alebo majetkovej štruktúre.

Ako to vidia zamestnanci na Slovensku a v Čechách?

S novým názvom Seyfor predstavuje aj výsledky veľkého reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnancami firiem, ktorí aktívne využívajú v práci informačné technológie. Cieľom bolo zmapovať, čo si myslia bežní používatelia firemných softvérov a aplikácií. Je všetko to nadšenie do nových technológií oprávnené, alebo sú na konci všetkého rozčarovaní zamestnanci, ktorým stále niečo nefunguje?

„Výsledky hovoria, že ľudia jasne vidia prínosy digitalizácie a zároveň vnímajú, že by to všetko mohlo byť ešte lepšie. To ukazuje, že v oblasti digitalizácie je stále obrovský potenciál,“ komentuje data Martin Cígler.

Z výsledkov vyplýva, a to takmer zhodne pre Slovensko i Česko, že dvom tretinám  zamestnancov občas správne nefunguje niektorý z firemných systémov či programov. Často tieto systémy nefungujú u 14 % zamestnancov (13 % CZ), skoro nikdy nefungujú v 16 % prípadov (18 % CZ). Bezchybnú funkčnosť potvrdili len 3 percentá zamestnancov (4 % CZ).

Pri otázke, ako rýchlo dokáže váš zamestnávateľ zavádzať zmeny a vylepšenia v rámci firemných systémov a ďalších informačných technológií, 15 % Slovákov uviedlo, že veľmi rýchlo (11 % CZ), 52 % uviedlo skôr rýchlo (50 % CZ), 27 % skôr pomaly (32 % CZ) a 5 % uvádza, že veľmi pomaly (7 % CZ).

Pri hodnotení pokročilosti firemných softvérov najviac ľudí, 63 %, uviedlo, že ich zamestnávateľ používa mix starých a nových technológií (61 % CZ). Desatina v oboch krajinách zhodne vyhlásila, že používa zastarané technológie a 27 % tvrdí, že firma ich pravidelne investuje do tých najnovších (28 % CZ).

Firemné dáta prehľadne? Len niekde

Zamestnanci taktiež známkovali dostupnosť a prehľadnosť firemných dát, ktoré potrebujú pre svoju prácu. Najčastejšími známkami boli trojka (35 % SK, 35 % CZ) a dvojka (28 % SK, 31 % CZ). Štvorku zamestnávateľovi udelilo 16 % Slovákov (16 % CZ), jednotku 14 % (12 % CZ) a päťku 7 % (6 % CZ).

Ukázalo sa, že prevažná väčšina firiem sa pokúša digitalizovať svoje procesy. Za Slovensko 28 % zamestnancov uviedlo, že sa firma snaží digitalizovať, čo sa dá (26 % CZ). Oveľa viac, a to 57 %, hovorí, že sa im darí digitalizovať len niektoré procesy (59 % CZ). Nedigitalizuje nič 8 % firiem (10 % CZ) a pre 7 % nie je digitalizácia v ich oblasti dôležitá (6 % CZ).

Pri otázke, v čom vidia hlavné prínosy nových technológií a digitalizácie pre prácu, ľudia najčastejšie súhlasili s tvrdením, že šetria čas (70 % SK, 68 % CZ). Ďalší argument bol, že šetria papier (56 % SK, 57 % CZ) a zabezpečujú tiež efektívnejšiu spoluprácu (55 % SK, 58 % CZ). Ďalej šetria peniaze (26 % SK, 22 % CZ) obmedzujú chybovosť (21 % SK, 21 % CZ) a produkujú menej emisií CO2 (14 % SK, 7 % CZ). Žiadne prínosy v digitálnych technológiách nevidia 4 percentá zamestnancov (5 % CZ).

Značky: